| | |

KuvisXMedia aloituswebinaari ja kutsu ”videokuoroon”.

Kuvataideopettajien uusin täydennyskoulutushanke starttasi kick off-webinaarilla perjantaina 11.12. klo 15:00-18:00. Webinaarin sisältö sivun alaosassa.

Webinaarin parituntisen nauhoitteen löydät klikkaamalla TÄSTÄ

Nauhoite alkaa Silja Martikaisen esityksestä – webinaarin aloittaneen Pauliina Kurosen osuus jäi pois tekijäoikeussyistä (oppilaiden teokset!).

”Videokuoro” – kuvataideopettajien yhteinen mediataideteos

Tallenteen kohdasta 1:38:00 alkaa esittely ja mukaankutsu yhteiseen kuvataideopettajien yhteisen mediataideteoksen tekoon.

Webinaarissa ollut idean ppt-esitys TÄSSÄ

Yhteinen ideointialusta, klikkaa PADLET

Valmiit videot voi ladata tammikuun loppuun mennessä yhteiseen Google Drive KANSIOON

Taustatietoa hankkeesta

KuvisXMedia toteutetaan 2020- 2021. Sen ytimessä on viisi koulutuskokonaisuutta. Kukin koulutus räätälöidään kokonaisuudeksi, jossa yhdistyy laite-, ohjelma- tai sovellusosaaminen ja pohdinta siitä, mihin niitä kuvataideopetuksessa tarvitaan. Teema- ja aihekokonaisuuksia ovat esimerkiksi Monimediainen digitaalinen esittäminen (video, animaatio ja digitarinat opetuksessa), Elokuva ja liikkuva kuva, Tietoturva, tekijänoikeudet ja lisenssit, Porftfoliot kuvataideopetuksen tukena ja Pelitaide, pelit taiteena ja opetuksessa 

Alkuperäinen tavoite on toteuttaa koulutusta lähiopetuksena eri puolilla maata, paikkakunnat ovat Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Rovaniemi (ei välttämättä tässä järjestyksessä). MUTTA: Koronatilanne vaikuttaa hankkeen toteutukseen niin, että osa tai kaikki opetus voidaan joutua siirtämään verkkoon – hanke muun muassa aloitettiin webinaarilla.. Koronalle emme mahda mitään, noudatamme viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

Osallistuja voi osallistua opetuskerrassa yhteen tai molempiin päiviin sekä kaikkiin viiteen kokonaisuuteen. Hanke tavoittelee sitä, että kuvataideopettajat hallitsevat visuaalisen tieto- ja viestintäteknologian pedagogisesti tarkoituksenmukaisen käytön ja että he osaavat hyödyntää tieto ja viestintäteknologiaa opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä oppimisprosessin tukemisessa. Hankkeessa taito ja tieto jalkautuvat osaksi osallistuvien opetusta, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, oppiaineiden välistä yhteistyötä ja ilmiöopetusta.

Hanke täsmentyy tammikuussa 2021.. Siitä viestitään KUVIS ry:n tiedotuksessa, jäsenkirjeissä, verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Hanke toteutetaan Opetushallituksen myöntämällä tuella, joten KuvisXMedia on kaikille avoin ja osallistujille maksutonta.

Webinaarin sisältö

Webinaari toteutetaan Zoom-alustalla, ja se tallennetaan.

klo 15:00-16:00

#Digihyvinvoinnista väliä# / Pauliina Kuronen, TaM, kuvataideopettaja, terveystiedon aineenopettaja, nepsy-valmentaja

Kuviksen etäopetus nuoren hyvinvoinnin tukena yläkouluarjessa poikkeuksellisena Covid19-aikana. Kokemuksia kevään 2020 kuviksen etäopetusarjesta Mikkelin lyseon koulussa.

Vuorovaikutuksen tukeminen taiteen etäopetuksessa – Aivotutkimuksen näkökulma / Silja Martikainen, psykologian tutkijatohtori

Esityksessä käydään läpi tutkimustietoa yhteistyötä tukevista vuorovaikutuksen piirteistä aivotutkimuksen näkökulmasta sekä pohditaan näiden tulosten soveltuvuutta taiteen etäopetukseen.

klo  16:00-17:00

STEAM- kuvataideopettajan näkökulmasta – enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia / Piritta Malinen, TaT, kuvataideopettaja, Kaurialan lukio (Hämeenlinna)

STEAMing Experiences-hankkeen vetäjä Piritta malinen kertoo ajattelusta hankkeen taustalla ja käytännön esimerkkejä toteutuksesta. Mitä kuvataideopetuksella on annettavaa ja mitä se voi saada, jos työskentelyyn otetaan mukaan Steam-henkisyyttä: tule kuulemaan pieni matka ruohonjuuritasolta virtuaalimaailmoihin.

klo 17:00-n.18:00  

Videokuoro – Ideointisessio kuvataideopettajien yhteistaideteoksesta /Sirpa Kärkkäinen, Marjo Pernu ja Katja Uksila, kuvataide- ja mediaopettaja, Otanimen lukio (Espoo), KUVIS ry:n puheenjohtaja

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Erja Väyrynen, erja.vayrynen ( @ ) kuvis.fi, puh. 045-2609535

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia