2021

30.8. 2021 Kuvataiteen opiskelijakohtainen materiaalimääräraha ja opetuksen vaatima varustelutaso nuorten lukiokoulutuksessa. 

2019

Kannanotto kelpoisten kuvataideopettajien palkkaamisen puolesta 3.6.2019

Kannanotto TPO-rahoituksen kehittämiseen 14.5.2019

LOPS21 -luonnos, lausunto 11.4.2019

2018

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle lakiin ylioppilastutkinnosta, HE 235/2018 Lausunto sivistysvaliokunnalle ylioppilastutkintolaista 18.12.2018

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiouudistukseen liittyvistä asetuksista Lausunto lukiouudistukseen liittyvistä asetuksista 3.9.2018

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle lukiolaista laista ylioppilastutkinnon järjetämisestä anneteun lain muuttamisesta 7.3.2018  Kuvataideopettajat-ry-lausunto-uusilukio-2018

Suositus perusopetuksen kuvataideopetuksessa käytettävistä oppilaskohtaisista määrärahoista, materiaaleista, välineistä ja opettajan asiantuntemuksesta Suositus peruskoulun oppilaskohtainen määräraha, materiaalit ja asiantuntijuus

2017

Suositus peruskoulun valinnaisaineiden järjestämisestä Peruskoulun valinnaissuositus 6.11.2017

Lausunto ylioppilastutkinnon kehittämiseen: Gaudeamus igitur – ylioppilastutkinnon kehittäminen, lausunto 15.6.2017

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Lukion erityinen koulutustehtävä 

2016

Lausunto  luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: Amisreformilausunto

2015

Suositus tuntijaon soveltamisesta perusopetuksen järjestäjille, kunnille, peruskouluille: Peruskoulun tuntijaon toteuttaminen

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminenLausunto LOPS2016 perusteiden luonnokseen

2014

Lukiouudistus: Kuvataideopettajat ry Lausunto lukioesitykseen

Lausunto lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelleen työryhmän esitykseen: Kuvataideopettajien päivittämisehdotukset LOPS

Perusopetuksen OPS -luonnos: Lausunto perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnoksesta

2013

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen: Lausunto TUTKE

Vetoomus kelpoisten kuvataideopettajien valitsemisestaKelpoinen&pätevä kuvisope 

Tiedotteet ja kannanotot

2017

Kannanotto perusopetuksen valinnaisiin, päättöarviointiin ja pätevän opettajan valintaan

#uusilukio kannanotto kuvataide ja musiikki 14.12.2017

2016

Mediatiedote 23.9.2016 Kuvataideopettajat 110-vuotta

Huippua kuviksessa 1.10. – seminaariohjelma

Lukiodiplomiselvityksen suuntana tulevaisuus

Lukiodiplomiselvityksen suuntana tulevaisuus

Kuvataideopettajat KUVIS ry on jo pitkään puhunut lukiodiplomien puolesta. Nyt on aika sille, että lukiodiplomeita lähdetään kehittämään kaikkia opetuksen järjestäjiä velvoittaviksi ja osaksi yo-tutkintoa.