Kuvataideopettajat ry vetoaa lainsäätäjiin lukiodiplomien puolesta!

ARVOISA KANSANEDUSTAJA / EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNAN JÄSEN

 

Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ovat loppusuoralla.

Lakiesityksen 2§ mukaan: ”Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.”

Opetushallituksen kehittämällä lukiodiplomilla opiskelijalla on mahdollisuus antaa erityinen näyttö osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa osana lukion suorittamista. Diplomin suorittamisen mahdollistaminen on kuitenkin ollut lukioille vapaaehtoista.

Kuvataideopettajat ry vetoaa lainsäätäjiin tarpeesta tarkentaa lukiolakia. Jotta uudistus aidosti toteuttaa tavoitteen lukiokoulutuksen yleissivistävyydestä ja opiskelijoiden (kansalaisten) tasa-arvoisesta kohtelusta, tulee lukiodiplomien suorittamismahdollisuus kirjata lukiolakiin ja lukioasetukseen koulutuksen järjestäjää velvoittavana.

Hallituksen lakiesitykseen (3. luku 11 § Oppimäärän sisältö) ehdotamme uutta muotoilua: … Lukiokoulutuksen oppimäärän tulee sisältää myös eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavia erityistä osaamista ja harrastuneisuutta osoittavan näytön sisältäviä opintokokonaisuuksia (lukiodiplomi). Vastaavasti valtioneuvoston lukioasetuksessa lukion tuntijakoon tulee diplomin suorittamiselle varata 1 kurssi eli 2 opintopistettä.

Perustelemme muutosta tarpeella virallistaa lukiodiplomi tasa-arvoisena lukio-opintojen näyttönä

  1. Jokaisella lukion opiskelijalla tulee olla oikeus osoittaa lukioaikaista osaamistaan ja omaa harrastuneisuuttaan myös niissä oppiaineissa, joita ei ole mahdollista suorittaa ylioppilastutkintoon kuuluvina kokeina. Taide- ja taitoaineille ominaiset tiedon tuottamisen tavat tulee nähdä uudistuneessa lukiokoulutuksessa yhdenvertaisina ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineiden kanssa. Yhtäläisillä mahdollisuuksilla osoittaa osaamista taide- ja taitoaineissa vahvistetaan lukiokoulutuksen tehtävän toteutumista – kasvua hyviksi, sivistyneiksi ja aktiivisiksi ihmisiksi.
  1. Jokaisella lukion opiskelijalla tulee olla oikeus suorittaa lukiodiplomi riippumatta siitä, missä lukiossa hän opiskelee. Jos lukiodiplomin suorittaminen olisi jatkossakin lukioille edelleen vapaaehtoista, lisääntyisi lukio-opiskelijoiden keskinäinen alueellinen ja sosio-ekonominen epätasa-arvo entisestään.  Lukio-opiskelun mahdollistamat tiedot, taidot ja valmius – tulevaisuuden eväät ­–  saavuttaisi vain osa lukio-opiskelijoista.
  1. Hallituksen esityksen mukainen lainsäädäntö johtaa siihen, että opiskelijat keskittyvät entisestään opiskelemaan vain niitä oppiaineita, jotka ovat mukana ylioppilaskirjoituksissa ja joita opiskelemalla taataan varmimmin jatko-opiskelupaikka korkea-asteelle. Taideaineiden lukiodiplomeissa tietoa tutkitaan, sovelletaan ja tuotetaan samaan tapaan kuin korkeakouluopinnoissa. Itsenäisesti suoritetavat lukiodiplomi valmentavat erinomaisesti myös jatko-opintoihin.
  1. Suomella ei ole varaa yleissivistyksen kapenemiseen globaalissa markkinataloudessa, jossa työ ja tuotanto muuttuvat kiivasta tahtia, ja jossa laaja-alainen yleissivistys, kulttuurinen osaaminen ja luovuus ovat tulevaisuuden kansallisia ja yksilöllisiä menestymisen elinehtoja.

Toteutuessaan lukiodiplomien vahvistaminen on lukiouudistuksen kauaskantoisin ja koulutushistoriallisesti merkittävin saavutus. Sen toteutumiseen tarvitaan nyt laajan sivistyskäsityksen omaavia kansanedustajia.

Kuvataideopettajat ry: n puolesta                       

Anna Linna, puheenjohtaja

Erja Väyrynen, toiminnanjohta

 

LUKIODIPLOMI

Dora-Kittilä-Kahdeksantoista-kuva-ja-portfolioArtikkelin kuvituskuva on osa kuvataiteen lukiodiplomia. Työn nimi on Kahdeksantoista.

Diplomin tekijä on Dora Kittilä, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiosta.

”Dora kuvaa nuoren elämää muotokuvaperinteen kautta, tyylitteli maalauksiin valokuvien pohjalta oman mummonsa, äitinsä ja itsensä. Portfolio on  koottu vanhaan valokuva-albumiin”  kertoo kuvataideopettaja Virve Viita (kuvien kuvaaja).

Opetushallituksen sivuilla lukiodiplomista todetaan: ”Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit 1990-luvulla ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmän mietinnön (Komiteanmietintö 1993:25) pohjalta taito- ja taideaineisiin yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Lukiodiplomit ovat lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista toimintaa. Lukiodiplomi tarjoaa lukion opiskelijalle mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan eri aineissa ja aineryhmissä. Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Lukiodiplomien järjestäminen on lukioille vapaaehtoista, samoin niiden suorittaminen opiskelijoille.”

Lukiodiplomeista lisää täällä edu.fi

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia