Hallitus 25.10.2022 alkaen

Puheenjohtaja Matteus Pentti, TaM, kuvataiteen lehtori, kuvittaja, Helsinki

Olen Vantaalla opettava yhtenäiskoulun kuvataiteen lehtori. Sydäntäni lähellä on yleissivistävän kuvataideopetuksen kehittäminen, sekä opettajien välinen laaja osaamisen jakaminen.  Koulun arjessa innostavaa on myös oppiaine- ja koulumuotorajoja ylittävä kollegiaalinen yhteistyö. Vapaa-ajalla minua kiinnostaa kuvataiteen lisäksi videopelien ja muun populaarikulttuurin kuvasto, sekä sosiaalisen median kuvaviestintä. Kuvataideopetuksen tueksi ylläpidän tällä hetkellä oppi- ja opetusmateriaalisivustoa www.koulukuvis.fi, sekä etäopetuksen videoita YouTube-kanavallani: Matteus Pentti.

Varapuheenjohtaja Nana Cihangir, TaM, kuvataideopettaja, Koria

Valpuri Grönholm, TaM, kuvataideopettaja, Helsinki

Johanna Heloterä, TaM, kuvataideopettaja, keramiikkamuotoilija, Jämsä

Toimin yläkoulun ja lukion kuvataiteen opettajana Jämsässä. Lähdin hallitukseen mukaan, jotta pääsen tekemään yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa, tuottamaan kuvataiteen opetukseen tukimateriaalia sekä edistämään oppiaineemme näkyvyyttä. Vapaa-ajallani liikun paljon luonnossa ja teen mielelläni taidetta. Keramiikka on lähinnä sydäntäni ja upotankin sormeni saveen aina tilaisuuden tullen.

Jari Koljonen, TaM, kuvataiteen ja ilmaisutaidon opettaja, Helsinki

Työskentelen Helsingissä Maunulan yhteiskoulussa yläkoulun kuvataiteen ja lukion ilmaisutaidon opettajana. Minua kiinnostaa taiteiden- ja tieteidenvälisyys ja kokeellisuus. Kuvataide oppiaineena kattaa niin laajan osan todellisuuksiamme, että sieltä löytyy ihan jokaiselle omalta tuntuva kokemisen ja tekemisen kanava. Tämän ajatuksen pohjalta haluan olla kehittämässä omaa työtäni ja oppiainettani.

Jenni Kujala, TaM, kuvataideopettaja, Kuusamo

Sirpa Kärkkäinen, TaM, kuvataideopettaja, Helsinki

Opiskelin kuvataiteilijaksi Italiassa, Venetsiassa, ja palattuani Suomeen täydensin opintojani Taideteollisessa korkeakoulussa, josta valmistuin kuvataideopettajaksi vuonna 2009. Opetusuraa minulle on kertynyt jo yli parikymmentä vuotta. Tällä hetkellä opetan Espoon kuvataidekoulussa kansainvälisiä ryhmiä. Opetuskieliäni ovat italia, englanti, ruotsi ja suomi. Seuraan tarkasti, mitä koulutuksen kentällä tapahtuu, sillä haluan kehittää pedagogiikkaa myös oppilaitosten ja rakenteiden tasolla. Vuoropuhelu poliitikkojen, virkamiesten ja median kanssa sujuu myös. Tyytyväisin olen, kun keskustelu tuottaa hyvää arkea eikä jää juhlapuheiden tasolle.

Nina Luoma, TaM, kuvataideopettaja, Espoo

Marjo Pernu, TaM, yliopisto-opettaja, Rovaniemi

Toimin kuvataidekasvatuksen yliopisto-opettajana Lapin yliopistossa. Erityisosaamisalueenani on visuaalinen lukutaito mukaan lukien taiteen ja median kuvat. Tärkeän ja innostavan opettajan työn rinnalla toimin myös väitöstutkijana. Tutkimuksessani kehitän taideperustaista medialukumallia kuvataiteen opettajankoulutukseen. Akateemisen työn ohessa pyrin toimimaan aktiivisena yhteydenpitäjänä kentän ja opettajankoulutuksen välillä. Yhdessä kehitämme oppiainettamme ja pidämme huolta sen asemasta ja tulevaisuudesta muuttuvassa maailmassa.

Hallituksen tehtävänä on

 • Toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta – tehtävää, joka jäisi tekemättä jos yhdistystä ei olisi.
 • Tehdä ja toteuttaa niitä asioita, joita jäsenet pitävät tärkeinä ja joita varten koko yhdistys on olemassa.
 • Erityisesti toimeenpanna jäsenkokouksen hyväksymä vuosittainen toimintasuunnitelma ja vastata talousarvion toteutuminen
 • Vastata yhdistyksen strategiasta ja sen päivittämisestä sekä toiminnan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta.
 • Reagoida ja toimia kuvataideopetusta koskevissa valtakunnallisissa ja yleisissä asioissa: tehdä aloitteita, antaa lausuntoja, suunnitella ja toteuttaa kuvataideopetuksen kannalta olennaista vaikuttajaviestintää sekä verkosto- ja sidosryhmätoimintaa.
 • Toimia asiantuntijana ja edustajana oppiainetta ja kuvataideopettajia koskevissa virallisissa tapaamisissa, kuulemistilaisuuksissa, verkostoissa, seminaareissa, ulkopuolisissa työryhmissä jne.

Kokoonpano ja miten valitaan?

 • Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen päätöksen mukaan 6-8 varsinaista jäsentä  ja puheenjohtaja, sekä 0-8 varajäsentä. Varajäsenillä on ns. sisääntulojärjestys.
 • Hallituskausi on kaksi vuosikokousten välistä vuotta.
 • Hallitus valitaan yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävässä vuosikokouksessa. Hallituspaikkoja ei ole mandatisoitu mitenkään – jokainen hallituslainen tekee töitä kaikille Suomen kuvataideopettajille!
 • Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi siis tulla valituksi hallitukseen joko asettumalla itse ehdolle ennen kokousta, kokouksessa tai edustajan välityksellä.
 • Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahden vuoden välein
 • Varapuheenjohtajan tai kaksi hallitus valitsee keskuudestaan.
 • Hallitus kokoontuu 4 – 10 kertaa vuodessa, myös etäyhteyksillä ja sähköpostissa.

Miten tavoitat?

Puheenjohtaja Matteus Pentin tavoitat osoitteella puheenjohtaja ( @ ) kuvis.fi

Hallituksen esittelijän / sihteerin, toiminnanjohtaja Erja Väyrysen tavoitat erja.vayrynen ( @ ) kuvis.fi, puh. 045-2609535.
Jäsenenä olet tervetullut seuraamaan kokouksia; tiedon seuraavasta kokouksesta saat toiminnanjohtajalta. Pöytäkirjoja voi tulla lukemaan toimistoon.