Hallitus 15.9.2021 alkaen

Puheenjohtaja Matteus Pentti, TaM, kuvataiteen lehtori, kuvittaja, Helsinki

Olen Vantaalla opettava yhtenäiskoulun kuvataiteen lehtori. Sydäntäni lähellä on yleissivistävän kuvataideopetuksen kehittäminen, sekä opettajien välinen laaja osaamisen jakaminen.  Koulun arjessa innostavaa on myös oppiaine- ja koulumuotorajoja ylittävä kollegiaalinen yhteistyö. Vapaa-ajalla minua kiinnostaa kuvataiteen lisäksi videopelien ja muun populaarikulttuurin kuvasto, sekä sosiaalisen median kuvaviestintä. Kuvataideopetuksen tueksi tuotan tällä hetkellä oppi- ja opetusmateriaalisivustoa www.koulukuvis.fi, sekä etäopetuksen videoita YouTube-kanavallani: Matteus Pentti.
x

1. varapuheenjohtaja Reetta Nisonen, TaM, kuvataideopettaja, Helsinki

Kuvataideopettajat ry:n hallituksessa olen toiminut opiskelijajäsenenä jo opiskeluaikoinani – nyt ”oikeana” hallituksen jäsenenä 13.3.2020 alkaen. Valmistuin Aalto-yliopistosta 2015 ja siitä asti olen opettanut kuvataidetta Viikin normaalikoulun yläkoulussa sekä lukiossa. Lisäksi ohjaan kuvataiteen opetusharjoittelijoita sekä toimin harjoittelun ohjaajien kouluttajana. Erityisen tärkeänä pidän kaikille yhteisen kuvataiteen opettamista, sillä se tavoittaa aivan kaikki. Kuvataidekasvatuksen lisäksi olen opiskellut mediakasvatusta Tampereen yliopistossa.

 

2. varapuheenjohtaja Jari Koljonen, TaM, kuvataiteen ja ilmaisutaidon opettaja, Helsinki

Työskentelen Helsingissä Maunulan yhteiskoulussa yläkoulun kuvataiteen ja lukion ilmaisutaidon opettajana. Minua kiinnostaa taiteiden- ja tieteidenvälisyys ja kokeellisuus. Kuvataide oppiaineena kattaa niin laajan osan todellisuuksiamme, että sieltä löytyy ihan jokaiselle omalta tuntuva kokemisen ja tekemisen kanava. Tämän ajatuksen pohjalta haluan olla kehittämässä omaa työtäni ja oppiainettani.
x
x
x
x

image1Anni Halonen, TaM, kuvataiteen lehtori, Helsinki

Hallituksessa ollen ollut mukana 1.1.2017 alkaen – ensin varsinaisena jäsenennä, välillä varajäsenenä, 2021 taas varsinaisena. Kuulun Kuvataideopettajat KUVIS ry:n koska haluan, että alallamme ja oppiaineellamme on paikka kouluissa myös tulevaisuudessa. Yhdistys tekee työtä sen eteen, että ammattikuntamme huomioidaan päätöksenteossa ja että taidetta opettavat siihen koulutetut ammattilaiset.

x

x

Johanna Heloterä, TaM, kuvataideopettaja, keramiikkamuotoilija, Jämsä

Toimin yläkoulun ja lukion kuvataiteen opettajana Jämsässä. Lähdin hallitukseen mukaan, jotta pääsen tekemään yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa, tuottamaan kuvataiteen opetukseen tukimateriaalia sekä edistämään oppiaineemme näkyvyyttä. Vapaa-ajallani liikun paljon luonnossa ja teen mielelläni taidetta. Keramiikka on lähinnä sydäntäni ja upotankin sormeni saveen aina tilaisuuden tullen.

x

Sirpa Kärkkäinen,  TaM, kuvataideopettaja, Helsinki

Opiskelin kuvataiteilijaksi Italiassa, Venetsiassa, ja palattuani Suomeen täydensin opintojani Taideteollisessa korkeakoulussa, josta valmistuin kuvataideopettajaksi vuonna 2009.
Opetan Helsingin Aikuisopistossa mediapainotteisia kuvataidekursseja kuten animointia ja kuvankäsittelyä. Lisäksi opetan Espoon kuvataidekoulussa kansainvälisiä ryhmiä. Opetuskieliäni ovat italia, englanti, ruotsi ja suomi. Seuraan tarkasti, mitä koulutuksen kentällä tapahtuu, sillä haluan kehittää pedagogiikkaa myös oppilaitosten ja rakenteiden tasolla. Vuoropuhelu poliitikkojen ja virkamiesten kanssa sujuu myös; ja iloisin olen, kun keskustelu tuottaa hyvää arkea eikä jää juhlapuheiden tasolle.

X
frame-1192312_640

 

Piritta Malinen, TaT, kuvataiteen lehtori, Hämeenlinna

Hallituksen jäsen  27.3.2021 alkaen

X

frame-1192312_640

 

Marjo Pernu, TaM, yliopisto-opettaja, Rovaniemi

Hallituksen jäsen 13.3.2020 alkaen

x
frame-1192312_640

Valpuri Grönholm, varajäsen; TaM, kuvataideopettaja, Helsinki

Hallituksen varajäsen 27.3.2021 alkaen

 

Hallituksen tehtävänä on

 • Lunastaa yhdistyksen jäsenten luottamus: tehdä ja toteuttaa niitä asioita, joita jäsenet pitävät tärkeinä ja joita varten koko yhdistys on olemassa.
 • Keskeinen tehtävä on toteuttaa jäsenkokouksen hyväksymää vuosittaista toimintasuunnitelmaa ja vastata talousarvion toteutumisesta,
 • Vastata yhdistyksen strategiasta ja sen päivittämisesta sekä toiminnan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Toiminnan tehtävän on toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta – tehtävää, joka jäisi tekemättä jos yhtistystä ei olisi.
 • Reagoida ja toimia kuvataideopetusta koskevissa valtakunnallisissa ja yleisissä asioissa: tehdä aloitteita, antaa lausuntoja, suunnittella ja toteuttaa kuvataideopetuksen kannalta olennaista vaikuttajaviestintää sekä verkosto- ja sidosryhmätoimintaa.
 • Toimia asiantuntijana ja edustajana oppiainetta ja kuvataideopettajia koskevissa virallisissa tapaamisissa, kuulemistilaisuuksissa, verkostoissa, seminaareissa, ulkopuolisissa työryhmissä jne.

Kokoonpano ja miten valitaan?

 • Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen päätöksen mukaan 6-8 varsinaista jäsentä  ja puheenjohtaja, sekä 0-8 varajäsentä. Varajäsenillä on ns. sisääntulojärjestys.
 • Hallituskausi on kaksi vuosikokousten välistä vuotta.
 • Hallitus valitaan yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävässä vuosikokouksessa. Hallituspaikkoja ei ole mandatisoitu mitenkään – jokainen hallituslainen tekee töitä kaikille Suomen kuvataideopettajille!
 • Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi siis tulla valituksi hallitukseen joko asettumalla ehdolle ennen kokousta tai kokouksessa henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä.
 • Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahden vuoden välein
 • Varapuheenjohtajan tai kaksi hallitus valitsee keskuudestaan.
 • Hallitus kokoontuu 4 – 10 kertaa vuodessa, myös etäyhteyksillä ja sähköpostissa.

Miten tavoitat?

Puheenjohtaja Matteus Pentin tavoitat osoitteella puheenjohtaja ( @ ) kuvis.fi

Hallituksen esittelijän / sihteerin, toiminnanjohtaja Erja Väyrysen tavoitat erja.vayrynen ( @ ) kuvis.fi, puh. 045-2609535.

 • Jäsenenä olet tervetullut seuraamaan kokouksia; tiedon seuraavasta kokouksesta saat toiminnanjohtajalta. Pöytäkirjat saa myös toiminnanjohtajalta tai niitä voi tulla lukemaan toimistoon.