anna-liisa-saalas

Kuvaamataidonopettajan liitto ryhtyi  vuonna 1962  säästämään varoja stipendirahastoa varten. Vuonna 1968 rahasto sai säännöt ja se nimettiin Anna-Liisa Saalaan stipendirahastoksi.

Rahaston tarkoituksena on tukea taidekasvatusta koskevaa tutkimustyötä. Viimeksi rahastosta myönnettiin stipendejä vuosina 2014 ja 2015. Stipendihausta ilmoitetaan ja tiedotetaan erikseen.

Yksityishenkilöt voivat merkkipäiväkutsunsa tai merkkipäivänsä johdosta tehtävän haastattelun yhteydessä pyytää omissa nimissään ja kertaluonteisesti rahalahjoituksia Anna-Liisa Saalaan stipendirahastoon, esimerkiksi kukkalähetysten tai lahjojen sijaan. Jos tämä vaihtoehtoinen muistamistapa kiinnostaa Sinua, ota yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtaja Erja Väyryseen.

Anna-Liisa Saalaan stipendirahaston säännöt

Anna-Liisa Saalaan stipendiahasto on Kuvaamataidonopettajain liiton omaisuutta, josta on pidettävä omaa kirjanpitoa ja jonka saldo on vuosittain esitettävä Kuvaamataidonopettajain liiton tilintarkastajalle.

Stipendirahaston tarkoituksena on tukea taidekasvatusta koskevaa tutkimustyötä. Stipendin myöntää Kuvaamataidonopettajain liiton hallitus hakemuksen perusteella.

Rahastoa kasvatettakoon niin, että tuloja käytetään vasta sen jälkeen kun kohtuulliseksi katsottavia stipendejä voidaan jakaa rahaston korkovaroista.

Helsingissä lokakuun 20. päivänä 1968

Anna-Liisa Saalas,

Inari Grönholm

Mauno Aalto