|

Kuvataideopettajien lausunto erityislukioiden rahoitukseen

Kuvataideopettajat antoi lausunnon käynnissä olevista, erityislukioita koskevista lakimuutosehdotuksista.

Muutokset koskevat paitsi erityislukioiden tehtävien myöntämisperusteita, myös – ja ennekaikkea –  ja erityistehtävän saaneiden lukioiden valtion lisärahoitusta.

Kuvataideopettajat ryn lausunnon keskeinen sisältö

Hyvää:

Lukioiden erityistehtävien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen ja avoimuus.

Koulutuksen järjestäjän mahdollisuus hakea erityisen koulutustehtävän mukaisen koulutuksen valtakunnallista kehittämistehtävää on hieno mahdollisuus kehittää verkostomaisesti ja laajalla yhteistyöllä opetuspainotusta koko erikoistumisalan kentässä.

Huonoa:

Kuvataideopettajat ry pitää erityisenä epäkohtana sitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lisärahoituksen painokertoimilla merkittävää lisärahoitusta yksinomaan IB-lukioiden, liikunta/urheilu-, musiikki- tai tanssipainotteisen erityisen koulutustehtävän luvan saajille.

Kuvataidepainotuksen, tai minkä tahansa muun visuaalisen kulttuurin alan kuten arkkitehtuurin, muotoilun tai median, painotuksen pienuus suhteessa yllämainittuihin, asettaa taiteenalat keskenään eriarvoiseen asemaan. Tätä asemaa ei voida perustella ehdotuksen ilmeisen puutteellisilla kustannustiedoilla. Ehdotettu ratkaisu näyttäytyy joitakin erityisiä koulutustehtäviä suosivana.

Ehdotamme vähintään seuraavaa muutosta Valtioneuvoston asetusluonnokseen erityisen koulutustehtävän painokertoimista:                     

Kaikilla taide- ja taitoaineiden erityisen koulutustehtävän luvan saajilla tulee olla sama painokerroin.

Tässä lausuntomme kokonaisena: Lukion erityinen koulutustehtävä Kuvataideopettajat ry

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia