Minun Lahteni -ympäristötaidetapahtumalle Myötätuulta kuvataiteesta kunniakirja 2021

Kuvataideopettajien vuosittainen kuvataideopetuksen kunniakirja julkistettiin ja jaettiin Lahdessa Kannaksen lukiolla 15.2.2022.

Kunniakirjan sai lahtelaisten ja orimattilalaisten kuvataideopettajien Lahdessa 21.9.-8.10.2021 toteuttama 14 opettajan ja noin 1000 oppilaan tapahtuma. Osana opetusta toteutetut oppilastyöt levittäytyivät Lahden keskustan alueelle julkisiin tiloihin: puistoihin, kauppojen ikkunoihin ja vitriineihin. Tapahtumaan voit tutustua täällä.

Kuvituskuvana Kannaksen lukion KU1 ja KU2 ryhmien opiskelijoiden Yhteinen vesi Pikku-Vesijärvenpuistossa. Opettaja ja kuva Taina Laakkonen

Kuvataideopettajat KUVIS ry perustelee kunniakirjan saajan valintaa seuraavasti:

”Minun Lahteni -ympäristötaidetapahtuma on erinomainen esimerkki siitä, mitä tämän päivän kuvataideopetus voi parhaimmillaan olla. Tapahtuma oli yhteisöllinen, valveutunut ja yhteiskunnallinen. Tapahtuma näytti, miten laajasti ammattitaitoiset opettajat voivat tehdä yhteistyötä eri kouluasteiden kesken, ja miten opettajat ja oppilaat yhdessä voivat tuoda työn tulokset ulos luokasta. Tapahtuma osallistui kuvataideopetuksen keinoin kaupungin kansainväliseen teemavuoteen. Ennen kaikkea tapahtuma konkretisoi sen, miten kuvataide oppiaineena voi tehdä näkyväksi oman aikamme keskeisiä kysymyksiä. ”

Minun Lahteni-ympäristötaidetapahtuma asettuu luontevasti kunniakirjan saajien ainoalaatuiseen joukkoon. Kunniakirjan ovat aiemmin saaneet muun muassa tasavallan presidentti Tarja Halonen, taideopiskelijoiden mielenosoitus, koulun toteuttama kiertoliittymäteos, monikulttuurinen kotouttamisprojekti ja taidekasvattajien Facebook-ryhmä.

Nyt 19. kerran jaettu kunniakirja kohdennetaan ensisijaisesti taideopetustoiminnalle. Kunniakirjalla pyritään tekemään näkyväksi tämän päivän kuvataidekasvatusta. Kuvataideopettajat KUVIS ry toteaakin, että ”kaikki kunniakirjan saajat ovat tuoneet esiin tämän päivän kuvataidekasvatuksen laaja-alaisuutta, ajankohtaisuutta ja vaikuttavuutta. Ja näyttäneet, miten kuvataide on oppiaine tai harrastus, joka resonoi ympäröivään maailmaan. Ennen kaikkea kunniakirjan saajat ovat tehneet näkyväksi sen, kuinka keskeistä kuvataideopetuksessa on opettajan osaaminen ja ammattitaito.”

Kuva kunniakirjojen jakotilisuudesta. Kuvassa takarivissä vasemmalta: Taina Laakkonen (Kannaksen lukio), Sanna Eiranen (Orimattilan yhteiskoulu), lukiojohtaja Heikki Turunen, Kari Malinen (Kannaksen lukio) ja Juha Vakkilainen (Salpausselän peruskoulu). Edessä vasemmalta: Virpi Taipale (Mukkulan koulu), Leena Valtonen (Kannaksen lukio), Ulpu Korkeamäki (Tiirismaan lukio), Pauliina Hautala (Lahden lyseo), Mirka Polojärvi (Tiirismaan peruskoulu) sekä kunniakirjojen jakajien edustajina KUVIS ry:n varapuheenjohtaja Jari Koljonen ja toiminnanjohtaja Erja Väyrynen.

Kuvasta puuttuvat kunniakirjojen saajat Anne Jokinen (Erkko-lukio), Pietari Kellokumpu (Lahden Yhteiskoulu), Pirjo Marjomäki-Carluccio (Lahden Yhteiskoulu), Hannu Polkutie (Lahden Yhteiskoulun peruskoulu ja lukio) sekä Saul Tyni (Kärpäsen koulu).

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia