Rekisterin nimi: Kuvataideopettajat ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin pitäjä: Kuvataideopettajat ry – Bildkonstlärarna rf, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Toiminnanjohtaja Erja Väyrynen, puhelin 045-2609535, erja.vayrynen@kuvataideopettajat.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Jäsenrekisterin pääkäyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito. Henkilötietoja kerätään tiedotusta, jäsenmaksujen laskutusta, verkkopalveluja (sähköinen jäsenkirje) sekä jäsenlehden postitusta varten. Sähköisen jäsenkirjeen rekisteriin on listattu vain jäsenen sähköpostiosoite.

Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin on kerätty yhdistyksen jäseneksi liittyneiden yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisterissä näkyvät vapaaehtoisina tietoina annetut puhelin- ja/tai matkapuhelinnumerot sekä sähköpostiosoite, tieto jäsenen syntymävuodesta sekä yhdistyksen jäsenkriteerit täyttävästä koulutuksesta ja kouluasteesta, jolla (mahdollisesti ) toimii opettajana. Jäsenmaksuun vaikuttava tieto opiskelija- tai eläkeläisstatuksesta on myös mainittu rekisterissä.

Säännönmukaiset tietolähteet: Kaikki rekisterin tiedot on saatu jäseneksi hakeneilta ja omia tietojaan oma-aloitteisesti päivittäneiltä henkilöiltä. Tiedon keräämiseen ei käytetä muita menetelmiä tai verkkosivujen evästeitä.

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Henkilötietoja tai rekisteritietoja  ei luovuteta ulkopuolisille missään olosuhteissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Sähköinen rekisteri on suojattu yleisin teknisin suojauksin. Vain yhdistyksen puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla on pääsy salasanoin ulkopuolisilta suojattuun rekisteriin.