|

Täydentynyt hallitus ja muita jäsenkokouksen päätöksiä

Keväällä 2018 hyväksytyt uudet säännöt ja vanhojen sääntöjen mukaan tehdyt päätökset aiheuttivat erityisen haastavaa mietintää hallituksen jäsenten valinnalle. Varsinkin, kun ensimmäistä kertaa hallitukseen voitiin valita myös varajäseniä. Niinpä hallitus päätti esittää, että siirretään sekä puheenjohtajan että hallituksen jäsenten valinnat ensi kevään vuosikokoukselle, jolloin voidaan aloittaa uusien sääntöjen mukainen hallitusrotaatio.

Kokous oli esitykseen tyytyväinen. Niinpä yhdistyksen puheenjohtajana toimii siis vähintään kevätkokoukseen 2019 saakka Anna Suhonen Tampereelta. Ja hallituksen jäseninä Anni Halonen (Helsinki), Laura Ikonen (Helsinki), Nana Matikkala (Koria) ja Mari Salonen (Helsinki) samoin kevääseen saakka.  Anniina Koivurova (Rovaniemi), Pasi Kirkkopelto (Vaasa) ja Anna Mirsch (Helsinki) ovat hallituksessa vuoden 2019 loppuun saakka.

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Katja Uksila Vihdistä. Hänen kautensa alkoi heti, ja jatkuu vuoden 2020 kevätkokoukseen saakka. Ja uusina varajäseninä – heitähän ei ole aiemmin ollut – valittiin Salli Kulmala (Helsinki), Birgitta Nurmi (Kauniainen) ja Senja Valo (Espoo).

Muita päätöksiä

Pitkään pohdittu yhdistyksen nimiasia saatiin päätettyä: asia julkistetaan virallisesti, kun nimi on vahvistettu patentti- ja rekisterihallituksessa.

Taloutta paikataan nostamalla jäsenmaksuja hieman. Perinteisesti näitä nostoja tehdään noin kerran kymmenessä vuodessa, ja jäsenmaksun suuruus on joka tapauksessa yksi pedagogisten järjestöjen pienimmistä.

Toimintasuunnitelma ensi vuodelle on jälleen kunnianhimoinen! Pienenä yhdistyksenä saamme yllättävän paljon aikaiseksi; asiantuntijatyötä, julkaisuja, koulutusta, viestintää, lobbausta, tapahtumia. Niin myös ensi vuonna.

Kuviksen asemaa pyritään entisestään vahvistamaan yli sektorirajojen.  Kuvataiteen opettaja on  keskeinen taide-ja kulttuurikasvattaja kouluasteesta riippumatta – tärkeä henkilö siis sekä opetuksen että kulttuurin maailmassa. Kevään eduskuntavaalit ovatkin keskeisellä sijalla toiminnassa ensi vuonna. Ei kukaan muu tule tekemään työtä kaikkia koskevan kuviksen puolesta.

Esityslista

Kokouksen aika:

Perjantai 5.10.2018  klo 18.30 alkaen

Paikka:

Ravintola Lasipalatsi, Rewell-kabinetti, Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

      Esitys:

 • Huomioidaan sääntömuutos 2018
  • Jäsenkokous hyväksyi yhdistykselle uudet säännöt 23.3.2018 yhdistyksen nimeä lukuun ottamatta. PRH:n yhdistysrekisteri vahvisti säännöt 4.5.2018.
  • Esityslistan kohta 5: Kevään jäsenkokous päätti, että yhdistyksen nimestä on ensin käytävä keskustelua jäsenten kanssa, ja päätös tehdään syyskokouksessa 2018;
 • Sääntöjen siirtymävaiheessa hallitus esittää hallituksen työskentelyn ja yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi vanhoja ja uusia sääntöjä soveltamalla että tässä kokouksessa:
  • Esityslistan kohta 6: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019
  • Esityslistan kohta 7: Päätetään jatkaa Anna Suhosen (ent. Linna) puheenjohtajakautta vuosikokoukseen 2019 saakka, jolloin vuosikokouksessa 2019 valitaan uusien sääntöjen mukaisesti puheenjohtaja.
  • Esityslistan kohta 8:
   • Päätetään jatkaa neljän hallituksen jäsenen, joiden kausi päättyisi 2018 lopussa, kautta vuosikokoukseen 2019 saakka. Vuosikokouksessa 2019 valitaan uusien sääntöjen mukaisesti tarvittava määrä hallituksen jäseniä.
   • Päätetään hallituksen jäsenten määrästä 6, 7 tai 8 siten, että huomioidaan esitys kolmesta hallituksen jäsenestä, sekä kolmesta jäsenestä, joiden kausi jatkuu syyskokouksen 2017 päätöksen mukaisesti vuoden 2019 loppuun.
   • Päätetään varajäsenten määrästä 0 – 8, valitaan heidät sisääntulojärjestyksessä ja päätetään että heidän kautensa alkaa välittömästi ja päättyy vuosikokouksessa 2020. Varajäseniä voidaan säätöjen määräämällä tavalla valita vuosikokouksessa 2019 lisääkin.
 • Hyväksytään työjärjestys.
 1. Yhdistyksen nimestä päättäminen

       Esitys:

 • Hallitus esitti kevätkokoukselle 2018 sääntömuutoksen yhteydessä, että yhdistyksen nimeksi tulisi Kuvataideopettajat KUVIS ry. Esitys ei mennyt läpi.
 • Hallituksen kevätkokoukselle tekemä esitys nimestä on edelleen voimassa.
 • Kevätkokouksen päätöksen mukaisesti jäseniltä kysyttiin kantaa yhdistyksen nimeen.
 • Kysely tehtiin sekä Survey Monkey-kyselynä, jolloin linkki oli sekä jäsenkirjeessä että yhdistyksen verkkosivuilla että jäsenten suljetussa Facebook-ryhmässä vaihtoehtokyselynä.
 • SurveyMonkey-kyselyyn vastasi 32 jäsentä (alla SM, tulos prosenttia vastaajista), Facebookissa ääniä antoi 46 (alla FB, tulos ääniä kpl)
 • Esitetyt vaihtoehdot ja niiden kannatus:
  • Kuvataideopettajat ry, virallisena lyhennyksenä KUVIS ry = SM 34,38 %; FB 35 ääntä
  • Kuvataideopettajat KUVIS ry = SM 21,88 %; FB 6 ääntä
  • KUVIS Kuvataideopettajat ry = SM 28,13 %; FB 5 ääntä
  • Kuvataideopettajat ry (ei muutosta ) = SM 9,38 %; FB 0 ääntä
 • Päätetään yhdistyksen nimestä.
 1. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, sekä vuoden 2019 jäsenmaksujen päättäminen

         Esitys:

 • Päätetään hyväksyä hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle.
 • Päätetään normaalin jäsenmaksun, alennetun jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudet.
 • Jäsenmaksujen suuruus on vuodesta 2012 alkaen ollut 65,00 euroa normaali jäsenmaksu, 30,00 euroa alennettu jäsenmaksu.
 • Alennettuun jäsenmaksuun ovat oikeutettuja alan päätoimiset opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, 16 vt tai vähemmän opettavat, sekä erilaisilla lakisääteisillä vapailla yli puolet kalenterivuodesta olevat (äitiys, isyys, vanhempain, hoito, opinto).
 • Kannatusjäsenmaksusta ei ole aiempaa päätöstä.
 1. Puheenjohtajan valinta

      Esitys:

 • Päätetään jatkaa Anna Suhosen (ent. Linna) puheenjohtajakautta vuosikokoukseen 2019 saakka.
 1. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

     Esitys:

 • Päätetään jatkaa Anni Halosen, Laura Ikosen, Nana Matikkalan ja Mari Salosen kautta vuosikokoukseen 2019 saakka; heidän kautensa olisi muutoin päättynyt 31.12.2018.
 • Päätetään että hallituksen jäsenet Pasi Kirkkopelto, Anniina Koivurova ja Anna Mirsch jatkavat kautensa loppuun, 31.12.2019 saakka, syyskokouksen 2017 päätöksen mukaisesti.
 • Päätetään hallituksen jäsenten määrästä, ja valitaan hallitukseen korkeintaan 1 uusi jäsen ja päätetään hänen kaudestaan.
 • Päätetään hallituksen varajäsenten määrästä ja valitaan heidät sisääntulojärjestyksessä, ja päätetään kaikkien heidän kaudestaan.
 1. Muut mahdolliset asiat, ajankohtaiskeskustelua
 1. Kokouksen päättäminen
Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia