Suomen vanhin pedagoginen aineopettajayhdistys

Vuonna 1906 perustetun yhdistyksen perustehtävät ovat tukea, kehittää ja vahvistaa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin opetusta ja opettajien asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

  • Edustamme kuvataideopettajia ja oppiainetta koulutuksen ja taiteen rakenteissa, verkostoissa ja yhteistyössä.
  • Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun kuvataidekasvatuksen asemasta ja tilasta.
  • Teemme  yhteistyötä erityisesti koulutus- ja opetuskentän sekä taide- ja kulttuurikentän kanssa.
  • Olemme kuvataideopettajien virallinen ääni – se, jota kukaan muu ei kuvataideopettajien puolesta käytä.

Jäsenemme ovat korkeasti koulutettuja kuvataiteen, visuaalisen kulttuurin ja pedagogiikan ammattilaisia.  Jäsenemme työskentelevät kuvataiteen opettajina peruskouluissa, lukioissa,  taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön alalla, ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Jäseninämme on myös museolehtoreita sekä muita kuvataiteen opetukseen asiantuntijoita, sekä alan opiskelijoita. Yhteensä jäseniä on noin 800.

Lyhyt historia

Suomen Piirustusopettajayhdistys perustettiin 6.6.1906, Keisarillinen Suomen senaatti vahvisti yhdistyksen säännöt 22.8.1906.

Vuosina 1951-1999 yhdistys toimi nimellä Kuvaamataidon opettajain liitto, vuosina 2000-2008 Kuvataideopettajaliitto ja vuoden 2009 alusta nimellä Kuvataideopettajat ry. Vuonna 2018 nimeä täydennettiin lyhenteellä KUVIS, jota sitäkin voidaan käyttää yksikseen yhdistyksen lyhennettynä nimenä.

Nimen muutokset liittyvät opetettavan aineen nimimuutoksiin: vuodesta 1999 opetettavan oppiaineen nimi on ollut kuvataide.