Kuvataide osaksi ylioppilastutkintoa

Kuvataideopettajat ry on sitä mieltä että:

”Tulevaisuuden lukion lähtökohtana tulee olla laaja-alainen yleissivistys, joka itsestäänselvästi käsittää myös kulttuurisen, taiteellisen ja monilukutaidollisen osaamisen. Kuvataideopettajat ry ehdottaa, että kuvataide ja laajemminkin visuaalinen kulttuuri lopultakin otetaan osaksi ylioppilastutkintoa.  Konkreettisesti esitämme kaksi skenaariota: joko niin, että kuvataide integroidaan osaksi ainereaalia tai kuvataiteelle kehitetään oma koe.

Nivomalla kuvataide osaksi ylioppilastutkintoa se sisältää jatkossa yhden uuden tieteenalan ja samalla mahdollistaa yhden ammattikunnan – kuvataideopettajien – ammattitaidon hyödyntäminen sekä osana lukio-opetusta että ylioppilastutkintoja.  Ehdotamme, että ylioppilastutkinnon kehittämistyön aloitetaan niin, että ylioppilastutkintolautakuntaan otetaan mukaan kuvataideopettajien edustus tehtävien laadintaan ja tarkastukseen. Digitaalinen yo-tutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää kulttuurin ja taiteen nivomista osaksi tutkintoa.

Lisäksi – ja joka tapauksessa esitämme – että lukiodiplomit säilytetään ja niitä kehitetään osana laaja-alaisen  aineenmukaisen osaamisen näyttöä ja jatko-opintoihin pyrkimistä. Diplomien asema tulee vahvistaa lainsäädännössä, jotta niiden kehittämistyöstä tulee pitkäjänteistä ja tavoitteellista sekä osana itse lukio-opetuksen kehittämistä että jatko-opintoihin pyrkimistä.

Kuvataideopettajat ry katsoo, että lukiota tulee kehittää tulevaisuuden näkökulmasta. Nykylukion opiskelijat  opiskelevat ja valitsevat kapeakatseisesti vain ylioppilastutkinnossa kirjoitettavia aineita.

Taideaineet lukiossa tarjoavat yhteiskunnan rakentamisen kannalta tärkeitä sisältöjä ja antavat nuorille monia jo tämän päivän yhteiskunnassa tarvittavia taitoja. Myös taiteen ja kulttuurin tutkintoihin tähtäävät koulutukset tarvitsevat hyvät pohjatiedot ja -taidot omaavat hakijat. Kapea-alaiset opinpolut vähentävät kansalaisten kulttuurista osaamista ja kulttuuritietämystä – tulevaisuuden globaaleissa, luovan talouden yhteiskunnissa tarvitaan erityisesti kulttuurien ja taiteen tuntemusta”.

Tämä kannanotto on toimitettu työryhmälle, jonka puheenjohtaja on kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajana johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia