| |

Kuvis ry:n hallitus luotsaa kuvista tulevaisuuteen

Dramaattisena perjantaina 13.3.2020 valittu Kuvataideopettajien hallitus järjestäytyi huhtikuun alussa – etäkokouksena, kuinkas muuten.

Sääntöjen mukaan hallitus valitsi keskuudestaan 1. varapuheenjohtajaksi Matteus Pentin Helsingistä ja 2. varapuheenjohtajaksi Marjo Pernun Rovaniemeltä.

Kokouksen tilannekuvassa vasemmalta ylhäältä: Matteus Pentti, Katja Uksila, Meri Mölsä, keskellä Marjo Pernu, (toiminnanjohtaja Erja Väyrynen), Pasi Kirkkopelto, ja alhaalla Reetta Nisonen, Senja Valo ja Sirpa Kärkkäinen. Kuvasta puuttuvat Anniina Koivurova ja Anni Halonen.

Maantieteellisen kirjon lisäksi hallituksessa on edustettuna monen eri kouluasteen toimijoita. Yhdistyksen toiminnan kannalta se onkin ilahduttavaa: kuvataideopettajien yhdistyksen erityispiirre on, että jäsenistö kattaa koko kuvataidekasvatuksen kentän yleissivistävästä opetuksesta opettajan koulutukseen, harrastustoiminnasta vapaaseen sivistystyöhön. Yleensä oppiaineiden pedagogisissa järjestöissä on vain peruskoulun ja lukion opettajia.

Hallituksen keskustelussa esiin nousi erityisesti tarve tukea paikallista ja alueellista toimintaa sekä kehittää erilaisia jäsenistöä aktivoivia uusia tapoja ja väyliä. Lisäksi yhteisön rooli tulevaisuuden rakentajana nähtiin keskeisenä. Ympäröivän yhteiskunnan muutokset heijastuvat myös opettajan työhön, joten yhdistyksellä on entistä suurempi tehtävä toimia kuvataideopettajan edustajana, jota kuunnellaan päätöksenteossa ja joka tietää, mitä kulisseissa tapahtuu. Jäsenmäärään toivotaan myös uutta suuntaa. Vahva mandaatti alan asiantuntijoilta on hallituksen työn tärkein tuki!

Hallituksen toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma, joka alla ”neljän palan pizzana”. Näistä itse kukin hallituksen jäsen sai valita alueen tai aiheita, joissa erityiseti haluaa olla mukana tai kokee omimmakseen. Strategiaa hallitus päivittää myös vastaamaan paremmin tilanteisiin, joita lähivuodet tuovat tullessaan. Viestintä nousee yhä merkittävämmin esiin: paitsi jäsenviestintä myös viestiminen sidosryhmille ja verkostoille kuvataidekasvatuksen asioista. Yksi keskeinen väline on Stylus-lehden muuttaminen verkkolehdeksi, joka on kaksi kertaa vuodessa ilmestynyttä paperilehteä ajankohtaisempi, laajempi ja notkeampi koko kuvataidekasvatuksen pää-äänenkannattaja.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia