Kuvataideopetuksen äänenkannattaja vuodesta 1907

Stylus on yksi maailman vanhimmista taidekasvatuksen julkaisuista, lehden 110-vuotisjuhlia vietetettiin vuonna 2017.

12.9.2020 lehti aloitti ilmestymisensä verkkolehtenä, KLIKKAA:  verkkolehti Stylus.fi

Lehti kertoo sanoin ja kuvin kuvataidekasvatuksen teoriasta ja käytännöstä, pedagogisista pohdinnoista ja oppilastöistä, opetuksen arjesta ja juhlasta.

Kuvataideopettajat KUVIS ry on julkaissut lehteä yhtäjaksoisesti perustamisestaan  alkaen, sotavuosia lukuunottamatta. Alkuvuosikymmeninä Stylus oli enemmän vuosikirja, 1980-1990-luvuilla lehti ilmestyi peräti 4 kertaa vuodessa. 2000-luvulla lehti on ilmestynyt painettuna 2 kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa. Vuodesta 2018 numerot on julkaistu vuosittain kerran painettuna, molemmat numerot e-julkaisuna:

Vuoden 2020 syksyllä Stylus muuttui kokonaan verkkolehdeksi. Samalla se sai laajemman toimituskunnan ja kyvyn reagoida alan tärkeisiin asioihin painettua lehteä joustavammin ja nopeammin.  Uuden formaatin tavoitteena on näyttää, mitä kaikkea on tämän päivän kuvataidekasvatus eri kouluasteilla.

Stylus tarkoittaa antiikinaikaista luista tai puista piirrostikkua, jolla piirrettiin tai kirjoitettiin esimerkiksi saveen.

Stylus 2015stylus 2-2015Stylus 1-2016

sieppaaStylus 1-2017