| | |

Pätevä aineenopettaja on oppilaan oikeus ja koulun velvollisuus

Kuvataideopettajat KUVIS ry:tä lähestytään toistuvasti perusopetuksen kuvataiteen opetukseen liittyvissä järjestelyissä. Yksi valitettavan yleinen ilmiö on, että erityisesti yhtenäisten peruskoulujen yläluokilla kuvataiteen opetusta annetaan epäpätevän luokanopettajan opetettavaksi vaikka koulussa on kelpoinen kuvataiteen aineenopettaja. Tai vaihtoehtoisesti kuvataiteen opetus annetaan minkä tahansa muun oppiaineen aineenopettajan opetettaviksi, vaikka kelpoisia kuvataiteen opettajia on runsaasti saatavilla. Järjestelyjä perustellaan lukujärjestystekniikalla, kustannussäästöillä tai sijaisjärjestelyjen vaivattomuudella.

Kelpoista opetusta koskeva lainsäädäntö on kuitenkin yksiselitteinen:

Epäpätevää henkilöä ei saa palkata yli kuuden kuukauden mittaiseen palvelussuhteeseen ilman, että ensin on selvitetty, onko kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita saatavilla. Selvittämisen tulee tapahtua esimerkiksi julistamalla tehtävä haettavaksi. Mikäli aktiivisesta etsimisestä huolimatta kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä ei ole tarjolla, epäpätevä voidaan palkata enintään vuodeksi. Tällöinkin edellytetään, että hänellä on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Epäpätevää ei saa palkata useampaa kertaa kuudeksi kuukaudeksi ilman, että selvitetään, onko kelpoisia saatavilla eli tämä mahdollisuus on kertaluontoinen. Jos kyseessä on vähäinen tuntimäärä, on selvitettävä, voitaisiinko tunnit antaa esimerkiksi toisen saman koulutuksen järjestäjän palveluksessa olevan kelpoisuusvaatimukset täyttävän opettajan hoidettavaksi.  (Asetus 986 /1998 opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista & OAJ Jäsenen opas 1/2018)

Samoin aineenopettajan kelpoisuus perusopetuksessa:

Kuvataiteen aineenopettajaksi kelpoinen henkilö on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. (Ibid.)

Kuvataideopettajat KUVIS ry olettaa, että jokainen koulutuksen järjestäjä huomioi nämä lakisääteiset perusteet automaattisesti myös kuvataiteen opetushenkilöstöä ja kuvataiteen opetusta koskevissa järjestelyissä.

Kuvataideopettajat KUVIS ry:n puolesta

Katja Uksila, puheenjohtaja, katja.uksila@kuvis.fi  

Pasi Kirkkopelto, varapuheenjohtaja, pasi.kirkkopelto@kuvis.fi

                                                                             

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia