| | |

Lausuntomme LOPS21 luonnokseen

Kuvataideopettajat KUVIS ry:n lausunto Opetushallituksen luonnoksesta Lukion opetussuunnitelmaksi 2019 annettiin 11.4.2019. Keskityimme lausunnossa oman oppiaineemme, lukiodiplomin ja lukiokoulutuksen laaja-alaisen yleissivistyksen kehittämistarpeisiin.

 

LAUSUNTOMME KESKEINEN SISÄLTÖ:

  • Kuvataide –oppiaineen nimen systemaattisempi käyttö ja sisällön määrittely
  • Valtakunnallisten moduulien liian yleiset ja epäinformatiiviset nimet
  • Moduulien sisällön dikotomian omat kuvat – ”muut” kuvat –jaon epäselvyys
  • Taiteidenvälisyyden palauttaminen joko kuvataide-oppiaineen sisältöihin tai mieluummin omina moduuleinaan
  • Laaja-alaisen yleissivistyksen turvaaminen

Koko lausunto tässä LOPS21 -luonnos, lausunto 11.4.2019 KUVIS ry

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia