Lukiodiplomiselvityksen suuntana tulevaisuus

Lukiodiplomiselvityksen suuntana tulevaisuus

Kuvataideopettajat KUVIS ry on jo pitkään puhunut lukiodiplomien puolesta. Nyt on aika sille, että lukiodiplomeita lähdetään kehittämään kaikkia opetuksen järjestäjiä velvoittaviksi ja osaksi yo-tutkintoa.

Kuvataideopetuksen perusresurssit

Kuvataideopetuksen perusresurssit

Suositus perusopetuksen kuvataideopetuksen oppilaskohtaisesta määrärahasta, opetusmateriaaleista,-välineistä ja -tiloista sekä opettajan asiantuntemuksesta.

Pätevä aineenopettaja on oppilaan oikeus ja koulun velvollisuus

Pätevä aineenopettaja on oppilaan oikeus ja koulun velvollisuus

Koulutuksen järjestäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että oppilaat saavat kaikissa tilanteissa pätevintä ja parasta mahdollista opetusta kaikissa oppiaineissa. Epäpätevien opettajien palkkaaminen on opetuksen järjestämisestä ja opettajan kelpoisuudesta annettujen asetusten ja ehtojen tietoista rikkomista.

Lausuntomme LOPS21 luonnokseen

Lausuntomme LOPS21 luonnokseen

Keskityimme lausunnossa oman oppiaineemme, lukiodiplomin ja lukiokoulutuksen laaja-alaisen yleissivistyksen kehittämistarpeisiin.