Kuvataideopettaja KUVIS ry esittää, että taide- ja taitoaineissa              päättöarvosana annetaan oppilaalle vaiheessa, jossa hänen osaltaan    yhteinen oppimäärä loppuu. Kaikista muista taide -ja taitoaineen              opinnoista, ns. syventävistä tai-tai -valinnaisista ja muista              koulukohtaisista valinnaisista, annetaan erilliset arvosanat ja samalla ilmoitetaan niiden laajuus.               

Lausuntomme kokonaisuudessaan alla :