Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteenaloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, tanssi, sanataide, sirkustaide ja teatteritaide.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia