Perusopetuksen valinnaissuositus

Kuvataideopettajat ry:n suositus perusopetuksen taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien ja valinnaisten aineiden järjestämisestä

Peruskoulu on Suomen tärkein taide- ja kulttuurikasvattaja – se tavoittaa kaikki oppivelvollisuusikäiset lapset ja nuoret. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaisten opintojen paikallisilla järjestelyillä on ratkaiseva merkitys tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen taidekasvatuksen toteutumiselle erityisesti vuosiluokilla 7.-9.

Suosituksemme ydinsisältö:

KAKSIPORTAINEN VALINNAISTEN VALINTAPROSESSI

Kuvataideopettajat ry suosittaa, että oppilaille annetaan mahdollisuus valita ensin ns. taitai –valinnaiset opinnot, ja vasta näiden ryhmien opetuksen selvittyä oppilas valitsee varsinaiset valinnaisaineet.

Näin päästään tilanteeseen, jossa oppilas huoltajineen tietää mikä taide- ja taitoaineiden valinnaisen opintojen opetusryhmä toteutuu ja mikä ei. Oppilaan valinnat vaikuttavat yhteisen taide- ja taitoaineen päättöarvioinnin ajankohtaan ja valinnaisten aineiden osalta haettaessa toisen asteen ammatillisiin opintoihin.

Samassa opetusryhmässä on mahdollista antaa eri oppimäärien opetusta, jos opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

VALINNAISINA VAIN NE OPPIAINEET, JOITA EI OPETETA KAIKILLE YHTEISESTI

Vähentyneiden valinnaisainetuntien sekä koulukohtaisen, kirjavan valinnaisainetarjonnan vuoksi on vaara, että yhä useampi oppilas ei jatkossa pysty opiskelemaan lainkaan niitä valinnaisaineita, jotka ovat hänelle mieleisiä ja jatko-opiskelusuunnitelmien kannalta tärkeitä.

Jotta oppilaan oikeus valita mielekkäitä valinnaisaineita toteutuu, Kuvataideopettajat ry suosittaa, että koulut tarjoavat valinnaisaineina vain niitä oppiaineita, joiden opiskelu ei ole mahdollista kaikille yhteisenä koko yläkoulun ajan.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti monialaiset oppimiskokonaisuudet, teemat ja ilmiökeskeinen opetus tulee sisällyttää olemassa olevien oppiaineiden sisältöön: ne koskevat kaikkia oppilaita ja sisältyvät kaikkien oppiaineiden opetukseen.

Kuvataideopettajat ry suosittaa, että monialaisia tai oppiaineiden välisiä opintoja ei tarjota valinnaisina aineina, koska silloin vain osa oppilaita opiskelee näitä opintoja.

Mikäli monialaisia oppimiskokonaisuuksia tarjotaan valinnaisina aineina, heikentää se entisestään taideaineiden opetuksen ja opiskelun mahdollisuuksia. Jo nyt on merkkejä siitä, että 300 – 400 oppilaan yläkouluissa toteutunee vain muutama varsinainen valinnaisaine. Se ei ollut perusopetusuudistuksen tavoite.

Lataa tästä koko suositus: Peruskoulun valinnaissuositus 6.11.2017

 

 

Photo by Eric Ward on Unsplash

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia