| | |

Kuvataideopetuksen perusresurssit

Peruskoulussa kaikki lapset saavat kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin opetusta. Eri puolilla Suomea opiskelevilla peruskoululaisilla tuleekin olla keskenään tasavertaiset mahdollisuudet saada oppiaineen mukaista, monipuolista ja opetussuunnitelman tavoitteet täyttävää, laadukasta kuvataiteen opetusta.

Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että koulun kuvataideopetus hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kelpoinen kuvataideopettaja tietää parhaiten, millaisia tehtäviä ja millaisilla välineillä hänen tulee oppilailla teettää sekä miten niitä arvioidaan. Hän myös osaa parhaiten kehittää oman koulunsa kuvataideopetusta.

Kuvataideopettajat KUVIS ry on huolissaan siitä, että yllättävän moni kuvataideopettaja joutuu erityisesti peruskoulussa perustelemaan oppiaineensa minimi- tai oletusarvoisia resursseja käytettävistä materiaaleista opetustiloihin. Tai ei tule kuulluksi oman aineensa asiantuntijana. Kuvataidetta ei opeteta konttorivälineillä, ja askarrella voi tarvittaessa jossain muussa opiaineessa.

Kuvisopettajan tueksi olemmekin päivittäneet allaolevan suosituksemme, joka lähtee siitä, että (jos raha lasketaan erikseen) oppilaskohtaisen määrärahan tulisi olla vähintään 12,00 euroa / 2 vvt. Lisäksi kuvataidetta tulee opettaa kuvataiteen välineillä kuvataideopetukseen soveltuvassa tilassa. Ja että itsestäänselvästi kuvataideopetuksen asiantuntija on kuvataideopettaja: asetusten mukainen opettajan kelpoisuus on aina myös oppilaan ja koko kouluyhteisön mittaamaton etu.

Photo by Andy Kelly on Unsplash

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia