| | |

KUVISTA -facebook ryhmälle Myötätuulta kuvataiteesta kunniakirja 2018

VUODEN 2018 KUNNNIAKIRJAN SAAJA  JULKISTETTIIN 9.2.2019

Kuvataideopettajien vuosittainen tunnustus, Myötätuulta kuvataiteesta, kunniakirja myönnetään ansiokkaalle taidekasvatusteolle tai taidekasvatustoiminnalle.

Vuoden 2018 kunniakirja myönnettiin Facebookissa toimivalle KUVISTA-ryhmälle ja sen ylläpitäjille Marika Tervahartialalle, Amanda Mannerille, Taru Liikaselle ja Mari Saloselle.

Ryhmä on toiminut vuodesta 2014. Suljettu, mutta kaikki mukaansa hyväksyvä ryhmä on keväällä 2019 jo lähes neljän ja puolen tuhannen luokanopettajan, kuvataideopettajan, taidekasvattajan, taiteilijan ja muiden alasta ja asiasta kiinnostuneen ryhmä, joka toimii jäsentensä keskinäisenä innovaattorina ja taidekasvatuksen parviälyn jakajana. 1292860_10152928062844322_4194275229397763056_o

Ryhmä määrittelee tehtävänsä näin: Ryhmän päämääränä on taidekasvatuskeskustelun käyminen kollegiaalisessa hengessä. Toivomme mielenkiintoisia keskusteluja kuvataide-oppiaineen olemuksesta, työtavoista ja opetussuunnitelman tavoitteista. Tavoitteena on nostaa kuvataidekasvatuksen tasoa kaikkialla yhteiskunnassamme, eri koulumuodoissa ja kulttuurin kentällä. Ryhmä löytyy täältä https://www.facebook.com/groups/kuvista/

Ryhmän perustajien ja ylläpidon palkitsemisesta tehdyn ehdotuksen perusteluihin on kunniakirjan myöntäjän, kuvataideopettajat KUVIS ry:n, helppo yhtyä:

Ryhmän ylläpitäjät ovat tehneet vapaaehtoista työtään ryhmän hyväksi ansiokkaasti. Ryhmän ilmapiiri on ollut rakentava, kannustava, huumorintajuinen ja voimaannuttava. Se on koonnut erilaisia kuvataidekasvatuksen osaajia yhteen jakamaan kokemuksia, tietotaitoa, taidetta ja osaamista. Se toimii joustavasti, konkreettisesti ja ajankohtaisesti. Se on yhteistyöhön innostava. Sen kautta uusimmat kuvataidekasvatuksen virtaukset ja henkilökohtaisimmat aatokset ovat tulleet ryhmän jäsenten tietoisuuteen. Se on ollut oiva kanava tiedottamiselle ja kuvataide oppiaineen arvostuksen nostamiselle paikallisesti ja valtakunnallisesti.

IMG_6207Kuvataideopettajien kunniakirjalla nostetaan esiin kuvataidekasvatuksen laaja-alaisuutta, ajankohtaisuutta ja vaikuttavuutta. Tärkeänä nähdään tavat katsoa taidekasvatusta laajemmasta näkökulmasta – sellaisesta, joka antaa mahdollisuuden nähdä ja nostaa esiin koulussa tai oppitunneilla tapahtuvan opetuksen lisäksi monet muutkin taidekasvatukseen vaikuttavat tekijät, toimijat ja ympäristöt.

Kuvassa kunniakirjan vastaanottanut Marika Tervahartiala keskellä, vasemmalla Kuvataideopettajien puheenjohtaja Anna Suhonen ja oikealla toiminnanjohtaja Erja Väyrynen, kuva Katja Uksila.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia