| |

Kuvataideopettajat ry:n puheenjohtajan uudenvuodenpuhe

Viime vuosi oli taidekasvatuksen ja koulumaailman kannalta hurja myllerrysten vuosi. Moni uudistus tuli tietoisuuteen yllättäen ja vaati nopeaa reagointia.

Kuvataideopettajat ry:lle vuosi oli työläs lausuntojen, kannanottojen ja suositusten tehtailun vuosi. Yritimme parhaamme mukaan hallituksen jäsenet oman työmme ohella ja puolipäiväisesti palkattu toiminnanjohtajamme kaiken muun työnsä ohella saada äänemme kuuluviin. Se, että osallistuimme tärkeisiin seminaareihin ja työryhmiin sekä aktiivisesti annoimme lausuntoja, kysyttiin meiltä tai ei, tuotti tulostakin: esimerkiksi erityislukioiden rahoitusmallissa kuvataidelukiot saatiin samalle viivalle muiden erityislukioiden kanssa. Ammattikoulujen pääsyvaatimusuudistus, jossa taideaineiden pisteiden painoarvo (perusopetuksen päättötodistuksessa) oltiin poistamassa, muuttui kalkkiviivoilla – meidän tekemällämme kannanotolla oli siinä oma merkittävä osuutensa.

Kiitos kaikille aktiivisille jäsenillemme, joka ovat ajaneet yhteistä asiaa, kirjoitelleet lehtiin ja ottaneet julkisesti kantaa. Se mitä useampi taho ja mitä useammassa foorumissa kirjoittelee, vaikuttaa suuresti siihen, että meillä vielä tulevaisuudessakin olisi kouluissa opetettavana tämä hieno oppiaine.

Vuonna 2018 myllerrykset koulumaailmassa varmasti jatkuvat. Ei riitä, että me itse tiedämme, miten tärkeä kuvataide oppiaineena on! Ei riitä, että keskenämme suljetuissa foorumeissa kauhistelemme uusia suunnitelmia tai päivittelemme epäkohtia. Ei riitä, että esittelemme hienoja kuvistöitä vain toisillemme. Kaikkien panosta tarvitaan siihen, että kuvis ja sen merkitys tulee kaikkien tietoisuuteen.

Jokainen tietysti voimiensa mukaan. Vähintä, mitä jokainen kuvataideopetuksen asemasta kiinnostunut opettaja voi tehdä, on liittyä yhdistykseemme jäseneksi. Jotta yhdistyksellä on mahdollisuus vaikuttaa ja toimia, se tarvitsee jäseniä. Jos vain noin puolet kuvataideopettajista kuuluu yhdistykseen, nousee mieleen kysymys, onko tekemämme työ turhaa? Teemmekö vääriä asioita? Mitä ihmiset toivovat yhdistykseltä? Tarvitaanko koko yhdistystä?

Yhdistys on yhtä kuin jäsenensä. Toivomme jäseniltä lisää osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, työryhmiin ja vaikuttamiseen ja ideoita toiminnan kehittämiseen. Ja tietysti niitä uusia jäseniä, sillä yhdessä isona ryhmänä olemme vaikuttavampia. Ajetaan yhdessä kuviksen asemaa!

Hyvää vuotta 2018 kaikille taidekasvattajille!

Anna Linna, puheenjohtaja, Kuvataideopettajat ry.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia