| |

Kutsu ja esityslista Kuvataideopettajat ry:n syyskokoukseen 2016

Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitukseen 4 jäsentä kaudeksi 2017-2018. Lisäksi määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2017 ja hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Jäsenet siis päättävät, mitä ja miten yhdistys toimii kuvataideopettajan ja opetuksen puolesta ensi vuonna. Toimintasuunnitelmaan sisältyy myös ehdotus yhdistyksen toiminnan terävöittämisestä ja toimintatapojen uudistamisesta – tule ja vaikuta! Suunnitelman ja talousarvion saat halutessasi etukäteen sähköpostitse.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

Puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi kerrallaan. Hallituksessa on 8 varsinaista jäsentä, joista joka vuosi on erovuorossa 4 jäsentä.

Kuka tahansa jäsen voi asettua ehdokkaaksi. Mitään alue-, kouluaste-, sukupuoli-  tms. kiintiöitä hallituksessa ei ole –  kiinnostus osallistua ja halu vaikuttaa yhdistyksessä kaikkien suomalaisten kuvataideopettajien ja oppiaineen puolesta riittää.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kokouksessa niistä ehdokkaista, jotka ilmoittautuvat itse tai ilmoitetaan jonkun toisen toimesta joko kokouksessa tai ennen kokousta toiminnanjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle (ehdokkaan suostumus tulee tietysti olla varmistettuna!).

Kutsu

Kuvataideopettajat ryn säntömääräinen syyskokous 2016.

Kokous pidetään lauantaina 26.11.2016 klo 12.30 alkaen Iittala & Arabia Muotoilukeskuksessa, osoitteessa Arabiakeskus, 9. krs, Hämeentie 135, Helsinki

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita, osallistuminen ei maksa mitään. Tarjoilua!

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen sekä vuoden 2017 jäsenmaksujen suuruuden määrääminen

6. Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudeksi 1.1.2017 – 31.12.2018

7. Hallituksen 4 jäsenen valinta kaudeksi 1.1.2017 – 31.12.2018

8. Yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä yhden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodeksi 2017

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

 

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia