| | |

Taidevaihde sai vuoden 2017 Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirjan

Kuvataideopettajat ry:n vuosittain myöntämän Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirja on myönnetty Taidevaihde – Nuorten kaksisuuntainen kotoutuminen 2016–2018 -hankkeelle. Hankkeen toteuttajina ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen pääaine, Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste.

Hankkeessa toteutetaan taiteen menetelmillä nuorten kaksisuuntaista kotoutumista. Toiminnan tavoitteena on lisätä erityisesti maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten nuorten vuorovaikutusta sekä vähentää ennakkoluuloja ja mahdollisia kielteisiä asenteita.  Vuorovaikutusta on tuettu taiteen menetelmillä lukuisissa eri yhteyksissä: nuorisotiloilla, ammattioppilaitoksissa, 9-luokkalaisten parissa, koulujen MOK-jaksoilla sekä katutaiteen äärellä. Vuosina 2016 ja 2017 Rovaniemellä ja Kemissä on toteutettu yhteensä 109 työpajaa tai ryhmän tapaamista, joihin on osallistunut noin 260 nuorta. Hanke jatkuu vielä tämän vuoden.

Kunniakirjan myöntäjä, Kuvataideopettajat ry, perustelee kunniakirjan myöntämistä Taidevaihde-hankkeelle erityisesti sillä, että sen toiminta tekee esimerkillisellä tavalla näkyväksi kunniakirjan tavoitteen ja taidekasvatuksen mahdollisuudet. ”Verkostomainen ja monialainen yhteistyö tarttuu toimeen ratkaistakseen tärkeän yhteiskunnallisen asian: luo malleja molempiin suuntiin vaikuttavalle kototutumiselle. Kohdistuessaan nuoriin ja käyttäessään heille ominaisia ja yhteisiä taiteen tekemisen keinoja, hankkeen osallistujia voimauttavat vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen” toteaa Kuvataideopettajat ry:n toiminnanjohtaja Erja Väyrynen.

Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirja

Kuvataideopettajat ry:n vuosittain myöntämä Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirja myönnetään taidekasvatusteolle tai taidekasvatustoiminnalle. Kunniakirjan arvoinen teko tai toiminta lisää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin opetuksen tuntemusta ja tekee näkyväksi taidekasvatuksen laaja-alaisuuden ja liittymiseen muuhun yhteiskuntaan ja kulttuuriseen toimintaan.

Kunniakirjan voi saada yhteisö, organisaatio tai instituutio, yksityinen henkilö tai ryhmä. Kunniakirja jaetaan takautuvasti edellisen vuoden kohteelle – siksi nyt jaetaan vuoden 2017 kunniakirja. Tunnustus poikkeaa yleisestä tavasta palkita oman alan ”vuoden opettajan”. Tämä ei sulje pois sitä tosiseikkaa, että usein Kuvataideopettajien kunniakirjalla palkittavan taideteon tai –toiminnan  toteutukseen liittyy kuvataideopettaja tai useampi. Niin nytkin.

Kuva: Mirja Hiltunen

LISÄTIETOJA Tadevaihde-hankkeesta:

Mirja Hiltunen

Professori, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, kuvataidekasvatus

mirja.hiltunen@ulapland.fi

 

Maria Huhmarniemi

Yliopistonlehtori, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, kuvataidekasvatus

maria.huhmarniemi@ulapland.fi

 

Ninni Korkalo

Kuvataiteilija, Taidevaihde, projektipäällikkö
ninni.korkalo@gmail.com

 

LISÄTIETOJA Kunniakirjasta ja myöntäjästä:

Erja Väyrynen, toiminnanjohtaja, Kuvataideopettajat ry

045-2609535, erja.vayrynen@kuvis.fi

 

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia