| |

Matteus Pentti on KUVIS ry:n uusi puheenjohtaja

Kuvataideopettajtat KUVIS ry:n vuosikokous 27.3.2021 valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Matteus Pentin Helsingistä. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Johanna Heloterä Espoosta, Jari Koljonen Helsingistä, Piritta Malinen Hämeenlinnasta sekä puheenjohtajana edelliset kaksi vuotta toiminut Katja Uksila Helsingistä. Hallituksessa jakavat Anni Halonen Helsingistä, Reetta Nisonen Helsingistä ja Marjo Pernu Rovaniemeltä. Ensimmäisenä varajäsenenä jatkaa Sirpa Kärkkäinen Helsingistä, ja toisena aloittaa Valpuri Grönholm Helsingistä.

Rohkeus, asiantuntijuus ja yhteistyö

Kuvataideopettajat KUVIS ry:n näkynä on olla yhteiskunnallisesti vaikuttava ja jäseniään taideopettajuudessa tukeva yhteisö. Tehtävämme kirkastamiseksi työstimme hallituksen kanssa syksyllä 2020 Kuvis ry:lle arvoja, jotka vuosikokous nyt hyväksyi osana toimintasuunnitelmaamme. Keskustelun hedelmänä kiteytyi kolme sanaa: rohkeusasiantuntijuus ja yhteistyö.

Rohkeus kuvaa tapaa, jolla pyrimme vaikuttamaan kuvataidekasvatuksen asemaan eri foorumeilla, niin järjestönä kuin yksittäisinä taidekasvattajina. Kuvataideopettajien tulisi istua reippaasti pöytiin, joissa puhutaan kuviksesta ja taiteesta, sekä niiden asemasta. Myös luovuuden ja taiteellisten toimintatapojen opettaminen erilaisille oppijoille vaatii rohkeutta kohdata eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä ja todellisuuksia – keskustellen ja kuunnellen. Sitä opettajuus on parhaimmillaan.

Asiantuntijuus toteutuu lopulta kuvataideopetuksen laatuna kaikissa oppilaitosmuodoissa. Tavoitteenamme on, että kuvataidetta eri oppilaitoksissa opettaa pätevät, tiedoiltaan ja taidoiltaan osaavat sekä asenteeltaan innostuneet opettajat. Tämän saavuttamiseksi pyrimme tarjoamaan mahdollisuuksia kollegiaaliseen jakamiseen sekä täydennyskoulutukseen.

Moni kuvataideopettaja kuitenkin tekee työtään yksin ja pienillä resursseilla. Tässä meitä auttaa yhteistyö, jota varten uskon KUVIS ry:n antavan hyvän alustan. Olemme yhdistyksenä juuri niin vahva, kuin haluamme olla.Haaveenani on, että voisimme yhä vain tiiviimmin yhteistyötä tekemällä auttaa toisiamme kehittämään taideopetusta ja ammatillisuuttamme arjessamme niin, että se tulisi näkyvämmäksi myös ulospäin. Näin voimme löytää myös uusia yllättäviäkin yhteistyötahoja koulutuksen ja kulttuurin kentiltä.

Viime vuodet ovat tuoneet mukanaan paljon uutta yhdistyksen toimintaan. KUVIS ry. on toiminut aktiivisesti pandemian asettamista haasteista huolimatta. Styluksen muodonmuutos verkkojulkaisuksi vietiin loppuun ja teimme uusia avauksia LuoUus- ja KUVISXMEDIA-täydennyskoulutushankkeiden myötä, joista jälkimmäinen on vasta alussa. Suuren kiitoksen tästä ansaitsee kuvataiteen lehtori Katja Uksila, joka luotsasi yhdistystä puheenjohtajana kahden vuoden ajan. Johdossasi on ollut hyvä innostua ja ideoida uutta – Kiitos! Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä.

Kiitän myös omalta osaltani luottamuksesta ja siitä, että saan mahdollisuuden tarttua vuorostani ohjaksiin. Toivottavasti KUVIS ry. pystyy tarjoamaan jäsenilleen mahdollisuuksia rohkaistumiseen, ammatilliseen kehittymiseen, asiantuntijuuden syventämiseen ja yhteistyöhön myös tulevina vuosina!

Matteus Pentti
kuvataiteen lehtori
Kuvataideopettajat KUVIS ry:n puheenjohtaja

.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia