|

Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio

Taideyliopisto toteutti vuosina 2019–2021 kolme taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansallista visiotyötä musiikin, kuvataiteen ja esittävien taiteiden aloilla. Hankkeissa on pohdittu, millaista on tulevaisuuden suomalainen taidekasvatus ja -koulutus eri koulutusasteilla. Tavoitteena on ollut eri taiteenalojen koulutuskenttien osapuolten yhteisen näkemyksen vahvistuminen koulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Samalla on tuettu toimijoiden alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä.

Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030 julkistettiin maanantaina 14.11.2022 yhdessä esittävien taiteiden vision kanssa. Musiikin visio julkistettiin aiemmin, 2020.

Kuvataiteen visio tähtää nimensä mukaisesti vuoteen 2030. Kuvataideopettajat KUVIS ry:n voimakas toive on, että ehdotettuja toimenpiteitä viedään yhdessä eteenpäin erityisesti taidekasvatuksen ja opetuksen kentän ammattilaisia kuunnellen.

KUVIS ry:n puheenjohtaja Matteus Pentti kommentoi valmistunutta kuvataiteen visiota seuraavasti:

Taidekasvatusta tehdään Suomessa laajalla kentällä useiden eri toimijoiden kesken. Taide on tärkeä osa niin yleissivistystä kuin erityisosaajien ammattitaitoa.

Nyt ensimmäistä kertaa laadittu taidekasvatuksen ja -koulutuksen visio on kentän yhteinen näky siihen, mitä taideopetuksen tulisi olla tulevaisuudessa. Visuaalinen ajattelu, osaaminen ja luovuus on pohja niin yksilöiden hyvinvoinnille, kuin suomalaiselle talouselämälle.

Kuvataidetta tulee jatkossakin opettaa pedagogisesti kelpoinen taidekasvattaja ja tuntimäärät yleissivistävässä opetuksessa tulisi nostaa tasolle, jota yhä visualisoituva maailma vaatii.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia