Kuvataideopettajien lausunto ylioppilastutkinnon uudistamiseen

Kuvataideopettajien lausunnon vapaamuotoinen osuus tiivistää näkemyksemme ylioppilastutkinnon kehittämisestä näin:

”Työryhmän esitys ei ehdota ylioppilastutkintoon uusia oppiaineita. Samalla tämäkin uudistus jättää ulkopuolelle useita yleissivistäviä oppiaineita, erityisesti taideaineista kuvataiteen ja musiikin.  Siten vaarana on, että ylioppilastutkinto mittaa opiskelijoiden osaamista jatkossakin kapea-alaisesti, mikäli oppiainerajojen ylittäminen ei nouse uudistuksen keskiöön.

Taideaineet tarjoavat välineitä uuden opetussuunnitelman hengen mukaisiin tapoihin tutkia ja jäsentää maailmaa sekä tuottaa tietoa.  Lukiota ja sen opetussuunnitelman mukaisten opintojen mittarina olevaa ylioppilastutkintoa tuleekin kehittää monialaisena ja yleissivistävänä, ja tutkinnon tulee huomoida tiedon uudet tavat. Lisäksi uudistuneen ylioppilastutkinnon tulee antaa valmiudet mahdollisimman kattavasti taidealojen jatko-opintoihin: myös taiteen ja kulttuurin tutkintoihin tähtäävät koulutukset tarvitsevat hyvät pohjatiedot ja -taidot omaavat hakijat.

Ylioppilastutkinnon osana tulee kehittää ja vahvistaa erityisesti taideaineiden lukiodiplomien asemaa niin, että ne uudistuksen päätteeksi ovat kokeessa kirjoitettavien aineiden kanssa tasavertainen tapa osoittaa tietoa, taitoa ja osaamista.

Jos ylioppilastutkinnon osuutta jatko-opintoihin pyrittäessä tulevaisuudessa kasvatetaan, tulee vähintään taideaineiden lukiodiplomit sisällyttää tasavertaiseksi osaksi tätä kehittämistyötä. Silloin opiskelija jo lukiossa voi aidosti valita perinteiseen kokeeseen valmentautumisen rinnalle toisenlaisen tavan osoittaa omaa osaamistaan, pitkäjänteistä työskentelyä, laaja perehtymistä ja syvällistä ajattelua. Diplomin suorittamisen pitäisi tulla mahdolliseksi jokaisessa lukiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että opetusta pitäisi tarjota vähintään 4 kurssia ja diplomikurssi järjestää kun yksikin opiskelija haluaa sen suorittaa.”

Gaudeamus igitur – ylioppilastutkinnon kehittäminen, lausunto 15.6.2017


Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia