|

Säästötoimenpide-ehdotukset ja taideopetus Rovaniemellä

Arvoisat Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenet, koulutuslautakunnan puheenjohtaja ja sivistyspalveluiden toimialajohtaja

Kuvataideopettajat KUVIS ry esittää, ettei perusopetuksen taide- ja taitoaineiden tunteja eikä lukion taideaineiden kursseja vähennetä kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisen yhteydessä.

Rovaniemen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa (kaupungin hallituksen esitys valtuustolle 18.2.2019) tuodaan esiin säästötoimenpide-ehdotuksia, jotka ovat herättäneet huolen koulutuksen tulevaisuudesta.

Rovaniemen koulutuslautakunnalle on annettu 15 toimenpide-ehdotusta, joista kaksi, numerot 5 ja 8, ovat erittäin huolestuttavia taide- ja taitoaineiden opettajien näkökulmasta. Numero 5 ehdottaa perusopetuspalvelujen tuntien vähentämistä 3 tunnilla ja numero 8 lukioiden syventävien ja soveltavien kurssien vähentämistä.

KUVIS ry on valtakunnallinen kuvataideopetuksen asiantuntijayhteisö, joka on toiminut vuodesta 1906. Koko maata koskeva kuvataideopetuksen edistäminen sekä kuvataideopettajan työn kehittäminen  ja säilyttäminen ovat työmme keskiössä.

Kuvataideopettajat KUVIS ry on huolestunut taide- ja taitoaineiden tuntien ja kurssien asemasta tällaisten muutosten yhteydessä ja toivoo etteivät säästöt koskisi sellaisia oppiaineita, joissa tunteja on alun alkaenkin vähän. Opetustuntien vähentäminen vähentää suoraan lasten saamaa opetusta ja vaikuttaa oppimistuloksiin. Vähentäminen vaikuttaisi myös koulupäivien monipuolisuuteen ja opettajien tuntimääriin. Lukiossa kurssitarjottimelta vähenisivät ennen kaikkea kertauskurssit, mutta olisivatko ei-kirjoitettavien aineiden (mm. kuvataide) syventävät ja soveltavat kurssit turvassa muutokselta? KUVIS ry:n mielestä jokaisella lukion opiskelijalla tulee olla oikeus osoittaa osaamistaan myös niissä oppiaineissa, joita ei ole ollut mahdollista suorittaa ylioppilastutkintoon kuuluvina kokeina. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta syventää ja soveltaa tietoja ja taitoja taideaineissa samaan tapaan kuin kirjoitettavissa aineissa.

Taide- ja taitoaineiden tuntien vähentäminen vaarantaisi oppilaan oikeutta opiskella kyseisiä aineita peruskoulusta lukioon ja sieltä visuaalisen alan ammatilliseen tai korkea-asteen opintoihin esimerkiksi Lapin yliopistoon. Kuvataideopettajat KUVIS ry on nähnyt että Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta tuottaa huippuosaajia taiteen ja koulutuksen kentälle niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Se ei ole mahdollista jos yliopistokaupungin kaikille lapsille ja nuorille yhteinen taideopetus vaarantuu säästösyistä.

Valinnaisaineet ja varsinkin taideaineet ovat viime aikoina olleet monissa paikoissa säästöuhan alla. Kuinka yleissivistävä koulutus voisi toteutua, jos oppilaalla ei ole säästösyistä mahdollisuutta osoittaa osaamistaan taide- ja taitoaineissa? Erityisesti kohdistamme katseemme Rovaniemelle, joka on käsityksemme mukaan taidemyönteinen, elävä kulttuurikaupunki ja toivomme päättäjiltä viisautta tehdä sellaisia päätöksiä, jotka eivät murenna pätevien taideaineiden opettajien antamaa vahvaa taideopetuksen pohjaa.

18.2.2019

Kuvataideopettajat KUVIS ry:n puolesta,

Katja Uksila, puheenjohtaja

Erja Väyrynen, toiminnanjohtaja

 

 

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia