Kuvataideopettajat KUVIS ry vuosikokous 9.4.2022

Kevätpäivä-koulutuksen päätteeksi tervetuloa mukaan KUVIS ry:n vuosikokoukseen!

Kokouksen aika: 9.4.2022 klo 15:30 alaken

Kookouksen paikka: Alppilan lukio, Viipurinkatu 21, 00520 Helsinki

Käsiteltävät asiat: Yhdistyksen sääntöjen § 10 mukaiset asiat. Esityslista vahvistetaan hallituksen kokouksen 22.3.2022 jälkeen, mahdolliset Muut mainitut asiat kohdalta.

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvalle tilikaudelle, sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi
 9. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet sääntöjen §12 mukaisesti
 10. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja kummallekin yksi henkilökohtainen varahenkilö seuraavalle tilikaudelle
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokous on jäsenten kokous, eli siihen ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Se on myös yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävä kokous, ja se päättää mm. jäsenmaksujen suuruudesta, toimintasuunnitelmasta ja hallituksen jäsenistä.

Kokoukseen osallistuminen ei maksa mitään, eikä siihen tarvitse etukäteen ilmoittautua. Ilmoittautuminen kuitenkin suotavaa: saatat tarvita lisäohjeita, kuten mistä ovesta sisälle kouluun, sekä tarjoilun varmistamiseksi. Ilmoittautua voi puheenjohtaja Matteus Pentille, matteus.pentti (ät) kuvis.fi tai hallituksen sihteerille Erja Väyryselle, erja.vayrynen (ät) kuvis.fi, puh 045-2609535.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia