Avauksia lukiouudistukseen: nyt on aika korjata taideaineiden asema!

Parisen vuotta sitten opetusministeriö pyysi uusia avauksia lukion uudistamiseksi.

Meillä on ollut kolme avausta, joita olemme toistaneet.  Yksinkertaisia, helppoja ratkaisuja taideaineiden aseman vahvistamiseen ja tunnistamiseen. Konkreettisia toimenpiteitä, joilla #uusilukio -uudistus jäisi suomalaisen koulu-uudistusten historiaan.

Lausuimme ne jälleen kerran 3.9.2018.

Lukiodiplomit

Lukioplomien olemassaolon ajan Kuvataideopettajat ry on esittänyt niiden aseman vahvistamista ylioppilaskoetta vastaavaksi osaamisen näytöksi. Yksilöllinen opintopolku mahdollistuu, kun jokaisella lukion opiskelijalla on oikeus osoittaa osaamistaan ja omaa harrastuneisuuttaan osana ylioppilastutkintoa myös niissä oppiaineissa, joita ei ole mahdollista suorittaa ylioppilastutkintoon kuuluvina kokeina. Katsomme, että jokaisella lukion opiskelijalla tulee olla oikeus suorittaa vähintään yksi lukiodiplomi riippumatta siitä, missä lukiossa hän opiskelee. Jos lukiodiplomin suorittaminen ja järjestäminen on lukioille edelleen vapaaehtoista, lisääntyy lukio-opiskelijoiden keskinäinen alueellinen ja sosio-ekonominen epätasa-arvo entisestään. an samaan tapaan. Itsenäisesti suoritetavat lukiodiplomit valmentavat lukio-opiskelijoita erinomaisesti myös jatko-opintoihin.

Oppiainerajat ylittävät tehtävät

Ylioppilaskokeissa on jatkossa yhä enemmän oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Digitaalinen ylioppilaskoe mahdollistaa tämän kaltaiset tehtävät. Tämän kehityksen näemme erittäin positiivisena. Samalla toteamme, että nyt on aika – laadun ja oppimistulosten varmistamiseksi –  ottaa taideaineiden opettajat ylioppilaslautakuntaan tehtävien laadintaan ja arviointiin kun koetehtäviin sisältyy taideaineiden sisältöjä.

Taide- ja taitoaineiden arvosanat on huomioitava osana lukiokoulutukseen sisäänpääsyä

Esitämme että perusopetuksen kaikille yhteiset taide- ja taitoaineet vihdoinkin tunnistetaan tasavertaisiksi oppiaineiksi muiden perusopetuksen kaikille yhteisenä opiskeltavien oppiaineiden kanssa. Taide- ja taitoaineiden huomiotta jättäminen lukiokoulutukseen pyrittäessä ei vastaa nykykäsitystä oppimisesta saati tunnista eri tieteenaloja keskenään tasavertaisiksi. Taideaineet eivät ole harjoitusaineita, vaan oikeita oppiaineita – nyt on aika tunnustaa se siten, että opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen kaikkien kaikille yhteisten opintojen arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.

Lausunto esitykseen ylioppilastutkintolaista 3.9.2018

Lausunto lukiouudistukseen liittyvistä asetuksista 3.9.2018

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia