Äidinkielen opetuksen mediaähkyyn on ratkaisu

Yleisen kirjallisuustieteen ja suomen kielen yliopistonlehtorit ottivat kantaa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöön ja nykytilaan (HS Mielipide 9.12. 2017). Heidän mielestään oppiaineen sisällöt ovat laajentuneet liikaa mediaviestinnän suuntaan, mikä on vähentänyt ydinsisältöihin käytettävää aikaa.

Ratkaisu ongelmaan on olemassa, sillä me kuvataideopettajat olemme kuvataiteen, muun visuaalisen kulttuurin ja mediakasvatuksen asiantuntijoita ja olemme jo kouluissa.

Opetamme visuaalisen kulttuurin moninaisia ilmiöitä: taiteen historiaa, kuvan tuottamista ja tulkintaa, visuaalista viestintää ja tiedon visualisointia. Hallitsemme myös mediakasvatuksen ja mediakritiikin metodit, sekä sisällöntuotannon välineet.

Meillä ei vain ole käytettävissämme äidinkielen tuntiresursseja, koska oppiaineemme on yläkoulussa ja lukiossa pääosin valinnainen. Osin tästä syystä kuvataiteen sisällöt valuvat myös muualle. On hyvä, että visuaalinen kulttuuri ja viestintä koetaan muissakin oppiaineissa tärkeiksi, mutta muiden aineiden opettajilla ei välttämättä ole pätevyyttä opettaa näitä asioita. Laajempi oppiaineiden välinen yhteistyö olisi yksi ratkaisu.

Riittävän laaja ja pätevä kaikille yhteinen kuvataideopetus helpottaisi painetta muiden oppiaineiden osalta ja takaisi asiantuntevan visuaalisen kulttuurin ja mediakasvatuksen opetuksen.

Anna Linna, TaM
kuvataideopettaja, Tesoman koulu, Tampere
Hallituksen puheenjohtaja

Anni Halonen, TaM
kuvataideopettaja
hallituksen jäsen

Pasi Kirkkopelto, TaM
kuvataiteen lehtori, Pohjois-Tapiolan koulu ja lukio, Espoo
hallituksen jäsen

Kuvataideopettajat ry

 

Kuva: Senja Valo

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia