Kannanotto ammatillisen koulutuksen valintaperusteiden uudistamiseen

Opetusministeriö kaavailee jo ensi keväälle muutoksia ammatillisen koulutuksen valintaperusteisiin.  Suunnitelman mukaan taide- ja taitoaineiden erityinen painoarvo ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä poistuisi. Voimassaolevan mallin mukaan ammatilliseen koulutukseen pyittäessä lisäpisteitä on voinut saada kolmen parhaan taide- ja taitoaineen keskiarvosta. Näitä aineita ovat kuvataide, kotitalous, käsityö, liikunta ja musiikki.

Toteutuessaan opetusministeriön suunnitelma heikentää suomalaista ammattiosaamista, kun ne pyrkijät, joilla on erityislahjakkuutta tietylle alalle, eivät saa siitä etua koulutukseen pyrittäessä. Tai erityisesti näihin aineisiin liittyvä opiskelijan jatko-opintokykyisyys ei tule huomioiduksi. Samalla vielä peruskoulussa opiskeleville nuorille kerrotaan, että vahvuudet ja erityiset taidot taide- ja taitoaineissa eivät ole merkittäviä.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman mukaisesti erilaiset oppijat ja oppilaiden yksilölliset vahvuudet tulee huomioida. Siksi myös peruskoulun jälkeisten jatko-opintojen hakukriteerien tulee noudattaa uutta oppimiskäsitystä. Suunnitelman mukainen hakumenettely ei huomioi erilaisia oppijoita ja esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsivien taide- ja taitoaineiden erityisosaajien mahdollisuudet hyödyntää osaamistaan kaventuvat merkittävästi.

Taide- ja taitoaineiden painotetuista pisteistä luopuminen on jatkumoa taideaineiden arvostuksen alasajossa, johon perusopetuksen uusi tuntijako ja uusi opetussuunnitelma ovat hyvistä aikomuksista huolimatta johtamassa. Yläkouluissa pätevien aineopettajien johdolla annettava taide- ja taitoaineiden opetus vähenee niiden valinnaisuuden vähentyessä. Jos taideaineiden painotus poistetaan ammatilliseen koulutukseen haettaessa, vähenee taide- ja taitoaineiden opiskelu myös peruskoulussa. Silloin toisen asteen opiskelijoilla on entistä heikommat perustaidot näissä aineissa.

Taloudelliset seikat ja menetelmien yksinkertaistaminen säästösyistä eivät voi yksin määrätä toisen asteen koulutuksen hakuperusteita uudistettaessa. Meillä täytyy olla tahto antaa jokaiselle nuorelle paras ja sopivin mahdollinen peruskoulun jälkeinen jatko-opintopaikka. Taide- ja taitoaineiden painottamista ammatilliseen koulutukseen haussa ei saa poistaa.

28.9.2017 Kuvataideopettajat ry:n puolesta

Anna Linna, puheenjohtaja

Amisreformi kannanotto tt-aineiden lisäpisteiden puolesta 28.9.2017

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia