|

Lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

Kuvataideopettajat ry:n lausunnossa todetaan:

Erityisesti Kuvataideopettajat ry kiinnittää huomiota siihen, että yhteisistä tutkinnon osien sisällöistä puuttuu lähes kokonaan käsitys visuaalisesteettisen opetuksen arvosta ja merkityksestä osana ammatillista perustutkintoa.  Yhteisten osien sisällön laatijoilta tuntuu jääneen huomaamatta, että räjähdyksenomaisesti parissa viime vuosikymmenessä visualisoituneessa maailmassa visuaalisesta monilukutaidosta on tullut erityisen tärkeä taito sekä ammatillisessa osaamisessa että yhteiskunnassa, kansalaisena ja yksilönä toimimisessa.

Monikulttuuristuvassa maailmassa työelämässä ei selviä ilman riittävää sivistystä myös kulttuurien tuntemuksessa.  Työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän vuorovaikutuksellisia  tiimityötaitoja ja sosiaalisia taitoja.  Näidenkin pohja tulee rakentaa tasa-arvoisesti ammatillisten opintojen yhteisissä osissa.

Kuvataideopettajat ry haluaa myös muistuttaa luovan talouden kasvupotentiaalista. Ammatillisen koulutuksen kentällä luova talous näkyy sekä kokonaan uusina ammatteina että vanhoihin ammatteihin liittyvinä uusina vaatimuksina.  Kun painopiste opinnoissa siirtyy työssäoppimiseen, on vaarana oppia vain sitä, mitä ja miten on aina ja ennen tehty. Siksi luovuuspotentiaalin mahdollistuminen tulee turvata varsinaisessa ammatillisessa opetuksessa, mieluiten kaikille yhteisissä opinnoissa.

Tulevaisuuden työelämässä menestyvät ne, joilla on koulutuksellisen pääoman lisäksi myös sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Automatisoituminen vähentää mekaanista työtä – inhimillinen luovuus ja sosiaaliset taidot määrittävät ammattilaisia enemmän kun mekaaninen suorittaminen. Kulttuurinen, esteettinen ja kuvallinen lukutaito sekä kuvallisen tuottamisen perusteiden hallinta ovat globaalissa ympäristössä työssä selviytymisen kannalta yhtä ratkaisevia taitoja kuin perinteinen luku- ja kirjoitustaito.

Ammatillisessa perusopetuksessa opiskelevia ei tule nähdä vain koulutettavina tulevina kuluttajina, vaan myös kulttuurin ja taiteen aktiivisina tuottajina, sekä kulttuuriin ja taiteeseen osallisina ja osallistuvina kansalaisina.

Lausunto kokonaisuudessaa tässä: Amisperustutkinto-yhteiset-lausunto 5.10.2017

 

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia