Kuvataideopettajat KUVIS ry:n ensimmäinen Opetushallituksen rahoittama koulutus päättyi kaikille avoimeen webinaariin. Nostimme esiin neljä tärkeää näkökulmaa, jotka nousivat esiin koulutuksen aikana käydyissä keskusteluissa ja palautteissa.

Webinaarin sisältö ja tallenteet

Pokemonkuiskaajan päiväkirja: Mitä jokaisen kuvisopen tulisi tietää digitalisaatiosta? Ytimekkäästi laajasta aiheesta: digitalisaation tuomia muutoksia kuvataidekasvatukseen, post-digitaalisuutta, post-internettiä, sekä sitä miten nämä heijastuvat tähän hetkeen erinäisin tavoin. / Tomi Slotte Dufva, TaT, lehtori, Taiteen laitos, Aalto-yliopisto / Katso TALLENNE

Digikuvis: Minkälaisia ohjelmistoja kuvataidekasvatuksessa voi hyödyntää? Puheenvuorossa esitellään ja vertaillaan mahdollisuukisa varustaa kuvataideluokka sopivilla ohjelmistoilla ottaen huomioon käytettävyys, eri alustat ja budjetit. / Heikka Valja, opettaja, Games & Animation / Katso TALLENNE

Välineitä ja ohjelmia kuvataideopetukseen, Heikka Valjan vinkkejä löydät täältä

Aalto ARTS:in Digitaalinen maalaus ja vektorikuvitus -verkkokurssi löytyy täältä.

Oppilas luovan työn tekijänä. Oppimiseen ja opetukseen liittyy paljon luovaa työtä – erityisesti oppilaat tekevät kouluvuosiensa aikana lukuisia teoksia. Näihin voi liittyä tekijänoikeussuoja sekä tuottajan, valokuvaajan ja esittäjän oikeuksia. Miten opetuksessa tulee huomioida oppilaan tekijänoikeudet? Entä miten erilaiset ilmaisun muodot tulee ottaa huomioon oppilaiden tekijänoikeuksia tarkasteltaessa? / Annaleena Hakala, Operight-kouluttaja ja IPR-asiantuntija, IPR University Center / Katso TALLENNE

TED TALK / Jyri Engeström, somepioneeri, Yes VC:n perustaja ja sosiologi. / Katso TALLENNE

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa