Lausuntomme LOPS21 luonnokseen

Lausuntomme LOPS21 luonnokseen

Keskityimme lausunnossa oman oppiaineemme, lukiodiplomin ja lukiokoulutuksen laaja-alaisen yleissivistyksen kehittämistarpeisiin.