Kuvataideopetuksen tila: kuvisluokkien varustelu ja kuviksen oppilaskohtainen määräraha

Kuvataideopettajat ry kyseli jäsenistöltään arvioita kuvisluokan varustelusta sekä tietoa oppilaskohtaisen määrärahan suuruudesta kuvataiteessa.