2021

30.8. 2021 Kuvataiteen opiskelijakohtainen materiaalimääräraha ja opetuksen vaatima varustelutaso nuorten lukiokoulutuksessa. 

2019

Kannanotto kelpoisten kuvataideopettajien palkkaamisen puolesta 3.6.2019

Kannanotto TPO-rahoituksen kehittämiseen 14.5.2019

LOPS21 -luonnos, lausunto 11.4.2019

2018

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle lakiin ylioppilastutkinnosta, HE 235/2018 Lausunto sivistysvaliokunnalle ylioppilastutkintolaista 18.12.2018

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiouudistukseen liittyvistä asetuksista Lausunto lukiouudistukseen liittyvistä asetuksista 3.9.2018

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle lukiolaista laista ylioppilastutkinnon järjetämisestä anneteun lain muuttamisesta 7.3.2018  Kuvataideopettajat-ry-lausunto-uusilukio-2018

Suositus perusopetuksen kuvataideopetuksessa käytettävistä oppilaskohtaisista määrärahoista, materiaaleista, välineistä ja opettajan asiantuntemuksesta Suositus peruskoulun oppilaskohtainen määräraha, materiaalit ja asiantuntijuus

2017

Suositus peruskoulun valinnaisaineiden järjestämisestä Peruskoulun valinnaissuositus 6.11.2017

Lausunto ylioppilastutkinnon kehittämiseen: Gaudeamus igitur – ylioppilastutkinnon kehittäminen, lausunto 15.6.2017

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Lukion erityinen koulutustehtävä 

2016

Lausunto  luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: Amisreformilausunto

2015

Suositus tuntijaon soveltamisesta perusopetuksen järjestäjille, kunnille, peruskouluille: Peruskoulun tuntijaon toteuttaminen

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminenLausunto LOPS2016 perusteiden luonnokseen

2014

Lukiouudistus: Kuvataideopettajat ry Lausunto lukioesitykseen

Lausunto lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelleen työryhmän esitykseen: Kuvataideopettajien päivittämisehdotukset LOPS

Perusopetuksen OPS -luonnos: Lausunto perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnoksesta

2013

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen: Lausunto TUTKE

Vetoomus kelpoisten kuvataideopettajien valitsemisestaKelpoinen&pätevä kuvisope