Perusopetuksen valinnaissuositus

Perusopetuksen valinnaissuositus

Kuvataideopettajat ry:n suositus perusopetuksen taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien ja valinnaisten aineiden järjestämisestä