Pätevä aineenopettaja on oppilaan oikeus ja koulun velvollisuus

Pätevä aineenopettaja on oppilaan oikeus ja koulun velvollisuus

Koulutuksen järjestäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että oppilaat saavat kaikissa tilanteissa pätevintä ja parasta mahdollista opetusta kaikissa oppiaineissa. Epäpätevien opettajien palkkaaminen on opetuksen järjestämisestä ja opettajan kelpoisuudesta annettujen asetusten ja ehtojen tietoista rikkomista.