Säästötoimenpide-ehdotukset ja taideopetus Rovaniemellä

Säästötoimenpide-ehdotukset ja taideopetus Rovaniemellä

Kuvataideopettajat otti kantaa ehdotettuihin säästötoimenpiteisiin: Taideaineisiin osuvat säästöt perusopetuksessa ja lukiossa vaarantavat oppilaiden saaman opetuksen määrän, laadun ja alueellisen tasa-arvon.