KLIKKAA:  verkkolehti Stylus.fi

Toimitusperiaatteet

Styluksella ei ole vakituista päätoimittajaa. Lehden vastaavina toimittajina toimii toimituskunta. Toimituskunta tekee lehden sisällölliset linjaukset.

Vuoden 2020 toimituskunnan jäseninä ovat kustantajan/julkaisijan KUVIS ry:n lisäksi edustajat Aalto-yliopistoston kuvataidekasvatuksesta, Lapin yliopistoston kuvataidekasvatuksesta sekä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitosta.

Muutoksen myötä harvoin ilmestynyt painettu lehti muuttui joustavammaksi ja ajankohtaisesti reagoivaksi verkkojulkaisuksi. Samalla se kokoaa koko kuvataidekasvatuksen kentän yhteen julkaisuun – tekee näkyväksi sen, mitä nykykuvataidekasvatus  sekä visusaalisen kulttuurin kasvatus ja opetus  eri kouluasteilla ovat. Tavoitteena on tuoda esiin kuviksen koko laajuus, ruohonjuuritasolta  yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen!

Toimituskunta ottaa mielellään vastaan ideoita teemoista ja jutuista sekä valmiita juttuja ja kuvia. Tarjoa rohkeasti ideoitasi ja juttujasi: ota yhteyttä toimituskunnan jäseniin tai toimitussihteeri Erja Väyryseen, sähköpostilla erja.vayrynen ( @ ) kuvis.fi tai puh. 045-2609535.

Toimituskunta 2020 –

Mirja Hiltunen, Lapin yliopisto

Anniina Koivurova

Tiina Pusa, Aalto-yliopisto

Eliisa Sorvali, Lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto

Katja Uksila, Kuvataideopettajat KUVIS ry

Erja Väyrynen, Kuvataideopettajat KUVIS ry (myös lehden toimitussihteeri)