KLIKKAA:  verkkolehti Stylus.fi

Tekstin pituus

Juttuja lehteen voivat pyytää toimituskunnan jäsenet, päätoimittaja(t) tai toimitussihteeri. Niitä voi myös tarjota suoraan toimituskunnalle tai toimitussihteerille.

Kirjoittajana sovi tekstin pituus etukäteen merkkimäärinä tilaajan kanssa.  Liian pitkien tekstien lyhentämistä pyydetään yleensä kirjoittajalta, mutta toimitus pidättää itselleen oikeuden lyhentää ja editoida tekstejä tarvittaessa.

Verkkolehden ohjeet tekstimäärälle ovat:

  • Lyhyt juttu 2400 – 3000 merkkiä
  • Pidempi juttu 4000 – 6000 merkkiä,

Merkkimäärissä  on ilmoitettu kaikki merkit, siis otsikot, välilyönnit, -otsikot, -rivit jne.

Tekstin muokkaus

Verkkolehdessä taittomahdollisuudet ovat hyvin niukat. Toimita siis juttu suorana tekstinä, ilman tavutuksia tai ylimääräisiä rivinvaihtoja kesken kappaleen. MUTTA: erota kappaleet toisistaan ylimääräisellä rivillä.

Tekstillä tulee olla otsikko (hyvä otsikko on lyhyt!), muutaman lauseen lyhyt esittely jutun ytimestä sekä varsinkin pitkässä tekstissä väliotsikoita.  Väliotsikot laatii mieluiten kirjoittaja itse, muutoin toimitussihteeri tekee ne.

Jos käytät lähdeviitteitä, merkitse ne numeroitunina tekstin sisälle sulkumerkkien sisään ja lähdeluettelo tekstin loppuun. Jos viitteitä ei ole, käytetyt lähteet voi  luetteloida tekstin loppuun omaksi listakseen. Lisäkirjallisuudesta voit myös laittaa lyhyen luettelon.

Artikkelin yhteyteen toimita itsestäsi ns. naamakuva, sekä parin lauseen esittely –  minimissään vaikkapa arvo/titteli.

Kuvat

Yhteen juttuun tarvitaan vähintään yksi ns. artikkelikuva. Verkkolehdessä voidaan julkaista myös kuvagalleria-tyyppisesti kuvia – mukaan mahtuu maksimissaan noin 12 kuvaa. Kun toimitat jutun mukana kuvia enemmän kuin yhden, aseta ne järjestykseen, siis ykköseksi se, jota eniten toivot julkaistavaksi ja joka toimii ns. artikkelikuvana, ja loput numerojärjestyksessä. Muussa tapauksessa toimitussihteeri päättää kuvista.

Kuvien LÄHETTÄJÄ – usein siis kirjoittaja – vastaa siitä, että kuviin on tekijäoikeuskäytännön mukainen käyttö- ja julkaisuoikeus sekä kuvaajalta että kuvissa esiintyviltä tai sisällön tekijöiltä (esim oppilastyö).  Pyydä  julkaisuoikeus Verkkojulkaisuun Stylus.fi.

Tekstin ja kuvien toimitus

Tekstien ja kuvien toimittamisesta sovitaan jutun tilaajan kanssa. Teksti lähetetään yleensä jutun tilaajalle (toimituskunnan jäsenelle) TAI toimitussihteerille (erja.vayrynen (ät) kuvis.fi). Lopullisen jutun tarkistuttaa tarvittaessa toimitussihteeri.

Lähetä koko paketti (teksti ja kuvat) mieluummin pilvipalvelun (GoogleDrive, Dropbox, WeTrasfer tms.) kautta kuin sähköposti  liitteinä. Tarkista, että kuvia ei ole lukittu!

Muuta

Jutuista ja kuvista ei makseta palkkiota kuin poikkeustapaksissa – tämä kannattaa sopia heti juttutilauksen/-sopimuksen yhteydessä!

Juttujen kaikki oikeudet jäävät kirjoittajille: Stylukselle kirjoittaja luovuttaa yhden kerran  julkaisuoikeuden verkkojulkaisuun.