Toteutamme KuvisXMedia -koulutushankkeen 2020-2021. Hanke toteutetaan Opetusahallituksen myöntämällä avustuksella, joten se on osallistujlle maksutonta. Koulutukset ovat avoimia kaikille, joiden kuvataiteen opetuksen osaamista hankkeen tarjoamat koulutussisällöt parantavat, tukevat ja täydentävät – sisältöjen räätälöinti pohjaa kuvataideopettajan aineenopettajan osaamiseen.

Hankkeen ytimessä on viisi koulutuskokonaisuutta. Yhtä kokonaisuutta yhdistää tietty teema tai aihe, ja se muodostuu laite-, ohjelma- tai sovelluskoulutuksesta ja/tai -osaamisesta ja pohdinnasta siitä, mihin niitä kuvataideopetuksessa voidaan käyttää. Teema- ja aihekokonaisuuksia ovat esimerkiksi Monimediainen digitaalinen esittäminen (video, animaatio ja digitarinat opetuksessa), Elokuva ja liikkuva kuva, Tietoturva, tekijänoikeudet ja lisenssit, Porftfoliot kuvataideopetuksen tukena ja Pelitaide, pelit taiteena ja opetuksessa 

Alkuperäinen tavoite oli toteuttaa koulutusta lähiopetuksena eri puolilla maata, paikkakunnat ovat Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Rovaniemi (ei välttämättä tässä järjestyksessä). MUTTA: Koronatilanne vaikuttaa hankkeen toteutukseen niin, että hankkeen aloitusosuudet syksyllä 2020 ja keväällä 2021 toteutetaan verkossa.

Toivomme, että mahdollisimman moni osuus voidaan toteuttaa lähiopetuksena, viimeistään syksyllä 2021.

Osallistuja voi osallistua haluamiinsa webinaareihin ja lähiopetuskerrassa yhteen tai molempiin päiviin sekä kaikkiin viiteen kokonaisuuteen.

Koulutuksen tavoitteena on että kuvataideopettajat hallitsevat visuaalisen tieto- ja viestintäteknologian pedagogisesti tarkoituksenmukaisen käytön ja että he osaavat hyödyntää tieto ja viestintäteknologiaa kuvataideopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä oppimisprosessin tukemisessa. Hankkeessa taito ja tieto jalkautuvat osaksi osallistuvien opetusta, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, oppiaineiden välistä yhteistyötä ja ilmiöopetusta.

Hankkeen webinaarit ja koulutukset ilmoittautumisineen löydät näiltä verkkosivuiltamme.

Tunnistat hankkeen KUVISXMEDIA logosta ja löydät tunnisteilla #KuvisXMedia #kuvis #kuvataideopettajat #kuvisopet #KuvisKouluttaa avulla.

Lisätietoja: toiminnnanjohtaja Erja Väyrynen, erja.vayrynen@kuvis.fi, puh: 045-2609535.