Toteutamme KuvisXMedia -koulutushankkeen 2020-2022. Hanke toteutetaan Opetusahallituksen myöntämällä avustuksella, joten se on osallistujlle maksutonta. Koulutukset ovat avoimia kaikille, joiden kuvataiteen opetuksen osaamista hankkeen tarjoamat koulutussisällöt parantavat, tukevat ja täydentävät – sisältöjen räätälöinti pohjaa kuvataideopettajan aineenopettajan osaamiseen.

Hankkeen ytimessä on viisi koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuutta yhdistää yksi tai useampi teema tai aihe, ja se muodostuu laite-, ohjelma- tai sovelluskoulutuksesta ja/tai -osaamisesta ja pohdinnasta siitä, mihin niitä kuvataideopetuksessa voidaan käyttää. Teema- ja aihekokonaisuuksia ovat esimerkiksi Monimediainen digitaalinen esittäminen (video, animaatio ja digitarinat opetuksessa), Elokuva ja liikkuva kuva, Tietoturva, tekijänoikeudet ja lisenssit, Portfoliot kuvataideopetuksen tukena ja Pelitaide, pelit taiteena ja opetuksessa. Koulutus voi siis rakentua myös välineen näkökulmasta, esim. Älypuhelin kuvataideopetuksessa – mitä kaikkea sillä voi tehdä? tai se voi sisältää jonkun ohjelman, sovelluksen tms. käyttöä.

Koronatilanne vaikutti hankkeen toteutukseen niin, että aloitusosuudet syksyllä 2020 ja keväällä 2021 toteutettiin webinaareina. Niiden sisällöt löydät alasvetovalikkona KUVISXMEDIA-koulutus -otsikosta.

Koronatilanteen helpottuessa siirrymme pikkuhilja lähiopetukseen. Tavoitteemme on toteuttaa koulutukset syksyllä 2021 Turussa ja Kuopiossa, ja keväällä 2022 Tampereella ja Rovaniemellä.

Osallistuja voi osallistua haluamiinsa webinaareihin ja lähiopetuskerrassa yhteen tai molempiin päiviin sekä kaikkiin eri paikkakunnilla toteutettaviin kokonaisuuksiin.

Koulutuksen tavoitteena on että kuvataideopettajat hallitsevat visuaalisen tieto- ja viestintäteknologian pedagogisesti tarkoituksenmukaisen käytön ja että he osaavat hyödyntää tieto ja viestintäteknologiaa kuvataideopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä oppimisprosessin tukemisessa. Hankkeessa taito ja tieto jalkautuvat osaksi osallistuvien opetusta, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, oppiaineiden välistä yhteistyötä ja ilmiöopetusta.

Hankkeen webinaarit ja koulutukset ilmoittautumisineen löydät näiltä verkkosivuiltamme.

Tunnistat hankkeen KUVISXMEDIA logosta ja löydät tunnisteilla #KuvisXMedia #kuvis #kuvataideopettajat #kuvisopet #KuvisKouluttaa avulla.

Lisätietoja: toiminnnanjohtaja Erja Väyrynen, erja.vayrynen@kuvis.fi, puh: 045-2609535.