Kuvataide on lukiossa oppiaine, joka ei ole osa ylioppilaskoetta. Kuvataiteen sisältöjä sisältyy kuitenkin muiden oppiaineiden kokeisiin – säännöllisesti äidinkieleen –  erityisesti kuva-analyysin ja mediasisältöjen muodossa.

Lukion  opiskelijalla on mahdollisuuden antaa erityinen näyttö  osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa, tai muussa taide- ja  taitoaineessa, tekemällä lukiodiplomin.  Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio- opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin  lukion  päättötodistuksen ja  ylioppilastutkintotodistuksen  osoittamaa osaamista.

Lukiodiplomin suorittaminen on lukion yleissivistävän  koulutustehtävän mukaista toimintaa. Lukiodiplomin  suorittamisen järjestäminen on kuitenkin lukiolle edelleen vapaaehtoista. Lukion opetussuunnitelmassa diplomit kuuluvat soveltaviin kursseihin.

Kuvataiteen lukiodiplomin ohjeiden päivitys 2017

Opetushallitus on päivittänyt 2.5.2017 kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen ohjeet Opetushallituksen 27.10.2015 päättämien lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaisesti. Näitä päivitettyjä ohjeita noudatetaan silloin, kun opiskelijan lukio-opinnot järjestetään 1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan. Päivitettyjä lukiodiplomien ohjeita voidaan käyttää lukuvuodesta 2017–2018 lähtien.

Ohjeet on annettu nyt toistaiseksi voimassa olevina aikaisempien vuosittain uusittujen ohjeiden sijaan. Opetushallitus julkaisee edelleen loppukeväästä seuraavan lukuvuoden tehtävät lukiodiplomeihin, joiden ohjeisiin tehtävät sisältyvät.

Lukio-opintonsa lukuvuonna ennen 1.8.2016 aloittaneet opiskelijat käyttävät aikaisempia ohjeita, jotka löytyvät samalta verkkosivulta kuin päivitetyt ohjeetkin. Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät ovat samat kaikille opiskelijoille riippumatta siitä kumpaa lukiodiplomin ohjetta käytetään.

Kuvataiteen lukiodiplomin ohjeet ja tukimateriaali EDU.fi:ssä

Muutoksia päivitetyissä kuvataiteen lukiodiplomin ohjeissa

  • Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet sisältyvät kuvataiteen lukiodiplomin ohjeisiin
  • Lukiodiplomien suorittamisen ohjeiden rakenne/dispositio on yhdenmukaistettu
  • Kuvataiteen lukiodiplomin ohjeet ovat annettu toistaiseksi voimassa olevina
  • Ohjeisiin sisältyy valtakunnallisena soveltavana kurssina suoritettavan kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteet lukion opetussuunnitelman perusteista 2015
  • Kuvataiteen portfolion kuvausta on päivitetty / täsmennetty kirjallisen osuuden osalta
  • Opiskelijan lukiodiplomi voi olla myös osa laajempaa ryhmätyönä toteutettavaa produktiota
  • Lukiodiplomisuorituksen arvioinnissa ja erillisessä lukion päättötodistuksen liitteenä annettavassa lukiodiplomitodistuksessa käytetään asteikkoa 4–10
  • Lukiodiplomien ohjeissa arvioinnin kohteet ja kriteerit annetaan arvosanoille 6, 8 ja 10
  • Kuvataiteen lukiodiplomin ohjeisiin ei sisälly erillisiä liitteitä
  • Vanhoissa ohjeissa olleet liitteet ovat päivitetty ja julkaistu tukimateriaalina.


Muutoksia kuvataiteen lukiodiplomin tehtävissä

Kuvataiteen tehtävissä on siirrytty tiiviimpiin tehtävänantoihin, joissa on pääsääntöisesti vähemmän taustoittavaa teeman tai ilmiön kuvausta. Muutoin kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät säilyvät luonteeltaan entisenlaisina. Tehtäväkohtaiset arvioinnin kohteet ovat jätetty pois jo aiemmin tehtävänannoista. Muutoksen tavoitteena on selkiyttää kuvataiteen lukiodiplomin arvioinnin kokonaisuutta. Arviointiohjeissa määritellään lukiodiplomin osien arvioinnin kohteet. Lisäksi opiskelija määrittelee lukiodiplomille tavoitteet ja päämäärän sekä sen, mitä tutkii ja mitä ilmaisukeinoja käyttää. Opetushallitus julkaisee lukuvuosittain lukiodiplomeille yhteisen tehtävävaihtoehdon, jota opiskelijat voivat halutessaan käyttää suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niitä lukiodiplomeja varten, joissa on erilliset lukuvuosittaisesti annetut tehtävät, mutta yhteisen tehtävän teemaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muiden lukiodiplomien suorituksissa.

Lukiodiplomitodistus

Lukiodiplomitodistus on sähköisesti täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. Lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelun yhteydessä. Opetushallitus julkaisee todistuslomakkeen 31.7.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille vuoden 2017 loppuun mennessä.


Tukimateriaali lukiodiplomin suorittamisen ja ohjaamisen tueksi

Opetushallitus on julkaissut tukimateriaalia lukiodiplomin suorittamisen ja ohjaamisen tueksi.

Tukimateriaali koostuu pääasiassa lukiodiplomien ohjeiden (ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille) liitteistä, joita on hiukan päivitetty. Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali on aikaisempien ohjeiden liitteinä lukuunottamatta uutta opettajan arviointilomaketta.