KOULUTUSPAIKKA: Turun TOP-keskus, 7.krs. Trivium City -rakennus,  osoitteessa Lemminkäisenkatu 32 B, 20520 Turku

AIKATAULU: aloitus klo 11:00, lopetus klo 17:00.

Koulutuksen SISÄLTÖ perjantaina 29.10.2021 / koulutusta yhteensä 6 opetustuntia 

TYÖPAJA:  Koulutuksessa hands-on –metodilla ja toiminnallisilla kuvataiteen tuntitehtävillä opeteltiin kuvankäsittelyä ja animaatiota mobiililaitteilla (kännykkä, tabletti). Samalla pohdittiin kuvankäsittelyn ja animaation teknisiä pulmatilanteita, jaettiin toimivia käytänteitä koulumaailmasta ja etsittiin reittejä sujuvaan median tuottamiseen.

Kouluttajana Petrus Jauhiainen, taide- ja mediakasvattaja, kirjastonhoitaja.

Koulutuksen SISÄLTÖ lauantaina 30.10.2021 / koulutusta yhteensä 6 opetustuntia 

TYÖPAJA: Koulutuksessa käytiin läpi mobiililaitteilla tarkasteltavaa Augmented Realitya eli lisättyä todellisuutta kuvataideopetuksen apuvälineenä. Työpaja tutustutti tämän hetken AR-applikaatioihin käytännön harjoitusten kautta. Samalla käytiin läpi AR-teknologian ominaisuuksia ja pohdittiin lisätyn todellisuuden soveltamismahdollisuuksia pedagogisessa työssä.

Kouluttajana Tommi Sandberg, kuvataideopettaja, kuvataiteilija

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa