Toteutamme KuvisXMedia -koulutushankkeen 2020-2022. Hanke toteutetaan Opetushallituksen myöntämällä avustuksella, joten se on osallistujille maksutonta.

Koulutukset ovat avoimia kaikille, joiden kuvataiteen opetuksen osaamista hankkeen tarjoamat koulutussisällöt parantavat, tukevat ja täydentävät. Koulutussisällöt räätälöidään kuvataideopettajan aineenopettajan osaamiselle.

Hankkeen ytimessä on viisi koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuutta yhdistää yksi tai useampi teema tai aihe, ja se muodostuu laite-, ohjelma- tai sovelluskoulutuksesta ja/tai -osaamisesta ja pohdinnasta siitä, mihin niitä kuvataideopetuksessa voidaan käyttää. Teema- ja aihekokonaisuuksia ovat esimerkiksi Monimediainen digitaalinen esittäminen (video, animaatio ja digitarinat opetuksessa), Elokuva ja liikkuva kuva, Tietoturva, tekijänoikeudet ja lisenssit, Portfoliot kuvataideopetuksen tukena ja Pelitaide, pelit taiteena ja opetuksessa. Koulutus voi siis rakentua myös välineen näkökulmasta, esim. Älypuhelin kuvataideopetuksessa – mitä kaikkea sillä voi tehdä? tai se voi sisältää jonkun ohjelman, sovelluksen tms. käyttöä.

Koronatilanne vaikutti hankkeen toteutukseen niin, että aloitusosuudet syksyllä 2020 ja keväällä 2021 toteutettiin webinaareina. Tallenteet (ne, joille on julkaisulupa) ja jaetut aineistot kustakin webinaarista löydät vasemmalta.

Koronatilanteen helpottuessa olemme siirtyneet lähiopetukseen. Toteutuneet lähiopetukset sekä kussakin jaettu materiaali ( joille on lupa), löydät vasemmalta sivupalkista.

Jokainen koulutusmoduuli on oma kokonaisuutensa, jolloin osallistuja voi osallistua vapaasti mihin tahansa webinaariin ja lähiopetukseen. Lähiopetuksessa jokainen päivä keskittyy yhteen aihealueeseen, ohjelmaan tai muuhun sisältöön, joten osallistua joko molempiin tai vain toiseen päivään. Sisällöt vaihtelevat paikkakunnittain: sama koulutus toistuu vain poikkeustapauksissa, eri paikkakunnilla on siis eri koulutussisällöt.

Koulutuksen tavoitteena on että kuvataideopettajat hallitsevat visuaalisen tieto- ja viestintäteknologian pedagogisesti tarkoituksenmukaisen käytön ja että he osaavat hyödyntää tieto ja viestintäteknologiaa kuvataideopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä oppimisprosessin tukemisessa. Hankkeessa taito ja tieto jalkautuvat osaksi osallistuvien opetusta, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, oppiaineiden välistä yhteistyötä ja ilmiöopetusta.

Tunnistat hankkeen koulutukset – sekä lähikoulutukset että webinaarit – KUVISXMEDIA logosta. Sosiaalisesta mediasta koulutuksen löydät tunnisteilla #KuvisXMedia #kuvis #kuvataideopettajat #kuvisopet #KuvisKouluttaa avulla.

Lisätietoja: toiminnnanjohtaja Erja Väyrynen, erja.vayrynen@kuvis.fi, puh: 045-2609535.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa